Advertisement

De Economist

, Volume 101, Issue 1, pp 775–791 | Cite as

Boekbespreking

 • C. Goedhart
 • F. W. Dirker
 • A. M. F. Smulders
 • dG
 • J. H. Van Stuyvenberg
 • J. Valkhoff
Article
 • 9 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1).
  J. M. Keynes. The General Theory of Employment, Interest and Money, Londen 1936, blz. 243.Google Scholar
 2. 2).
  C. Goedhart, De Rentevorming in de Moderne Volkshuishouding, Leiden 1947.Google Scholar
 3. 3).
  C. Goedhart, t.a.p., blz. 165–166.Google Scholar
 4. 4).
  C. Goedhart, t.a.p., blz. 176.Google Scholar
 5. 5).
  D. B. J. Schouten, De overheidsfinanciën in de volkshuishouding, Leiden 1950.Google Scholar
 6. 6).
  F. W. C. Blom, Ondernemingsbesparingen, Leiden 1949.Google Scholar
 7. 7).
  Vgl. ook de nog verder gaande kritiek van prof. dr H. J. Witteveen in „Conjunctuurtheorie en Conjunctuurpolitiek”, Haarlem 1952, die er op wijst, dat in dit geval de daling van de totale productie tot een teruggang van de investeringen moet leiden (blz. 21, noot 2).Google Scholar

Copyright information

© De Erven F. Bohn 1953

Authors and Affiliations

 • C. Goedhart
 • F. W. Dirker
 • A. M. F. Smulders
 • dG
 • J. H. Van Stuyvenberg
 • J. Valkhoff

There are no affiliations available

Personalised recommendations