Advertisement

De Economist

, Volume 63, Issue 1, pp 93–111 | Cite as

Een en ander over de hoogere burgerscholen in het tijdperk 2 Mei 1863–2 Mei 1913

Article
  • 7 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© De Nederlandsche Boek- En Steendrukkerij 1914

Personalised recommendations