Advertisement

De Economist

, Volume 20, Issue 1, pp 359–373 | Cite as

Een blik op den toestand der arbeidende klassen in pruissen, zwitserland en oostenrijk

Article
  • 12 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© J. H. Gebhard & Comp. 1871

Personalised recommendations