Advertisement

De Economist

, Volume 28, Issue 1, pp 559–560 | Cite as

De Aandeelen in vennootschappen en de Effecten-belasting

Article
  • 9 Downloads

Copyright information

© H. L. Smits 1879

Personalised recommendations