Advertisement

Studia Logica

, Volume 16, Issue 1, pp 39–43 | Cite as

Bibliografia

Prac Kazimierza ajdukiewicza
Article
 • 297 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Streszczenie:Archiv für systematische Philosophie XVI, 4. Ruch Filozoficzny I (1911), s. 71.Google Scholar
 2. 2.
  Recenzja: Stamm E.:Czem jest i czem będzie matematyka. Wiadomości Matematyczne tom XIV, Warszawa 1910.—Ruch Filozoficzny I (1911), s. 64b–65a.Google Scholar
 3. 3.
  Streszczenie:Kantstudien XV, 4—Ruch Filozoficzny I (1911), s. 172a–173a.Google Scholar
 4. 4.
  Streszczenie:Kantstudien XVI, 1.—Ruch Filozoficzny II (1912), s. 8a.Google Scholar
 5. 5.
  Streszczenie:Kantstudien XVI, 2, 3.—Ruch Filozoficzny II (1912), s. 24a–24b.Google Scholar
 6. 6.
  Streszczenie:Kantstudien XVI, 4.—Ruch Filozoficzny II (1912), s. 65b–66a.Google Scholar
 7. 7.
  Streszczenie:Kantstudien XVII, 1, 2.—Ruch Filozoficzny II (1912), s. 161b–162a.Google Scholar
 8. 8.
  Streszczenie:Kantstudien XVII, 3.—Ruch Filozoficzny II (1912), s. 216b–217a.Google Scholar
 9. 9.
  W sprawie odwracalności stosunku wynikania. Przegląd Filozoficzny XVI (1913), s. 287–297.Google Scholar
 10. 10.
  W sprawie interpretacji kantowskiego wyrażenia: forma zjawsska. (Autoreferat). Ruch Filozoficzny III (1913), s. 71a–71b.Google Scholar
 11. 11.
  Streszczenie:Scientia. Rok VII, Tom XIII, Nr XXVII-1.—Ruch Filozoficzny III (1913), s. 143b.Google Scholar
 12. 12.
  Streszczenie:Scientia. Rok VII, Tom XIII, Nr XXVIII-2.—Ruch Filozoficzny III (1913), s. 172b–173a.Google Scholar
 13. 13.
  Recenzja: Bornstein B.:Prolegomena filozoficzne do geometryi. Warszawa 1912.—Ruch Filozoficzny III (1913), s. 193–195.Google Scholar
 14. 14.
  Streszczenie:Scientia. Rok VII, Tom XIII Nr XXIX-3.—Ruch Filozoficzny IV (1914), s. 14a–14b.Google Scholar
 15. 15.
  Streszczenie:Scientia. Rok VII, Tom XIV, Nr XXXI-5, oraz Nr XXXII-6.—Ruch Filozoficzny IV (1914), s. 102b–103b.Google Scholar
 16. 16.
  Nowa aksjomatyka arytmetyki Hilberta. (Autoreferat). Ruch Filozoficzny IV (1914), s. 136a–136b.Google Scholar
 17. 17.
  Recenzja: Chwistek L.:Zasada sprzeczności w świetle nowszych badań B. Russella. Kraków 1912.—Ruch Filozoficzny IV (1914), s. 173–176.Google Scholar
 18. 18.
  Definicja dowodu w znaczeniu logicznym (Autoreferat). Ruch Filozoficzny V (1919), s. 59b–60a.Google Scholar
 19. 19.
  Pojęcie istnienia w naukach dedukcyjnych. (Autoreferat). Ruch Filozoficzny V (1920), s. 112a–112b.Google Scholar
 20. 20.
  Czas względny i bezwzględny. Przegląd Filozcficzny XXIII (1921), s. 1–18.Google Scholar
 21. 21.
  Z metodologii nauk dedukcyjnych. Lwów 1921, Nakładem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, ss. 66.Google Scholar
 22. 22.
  Polska filozofia wolności a logika trójwartościowa. Słowo Polskie (Lwów 1921), numery: 13, 15, 17 z 11,12 i 13 stycznia 1921.Google Scholar
 23. 23.
  Czas względny i bezwzględny. (Autoreferat). Ruch Filozoficzny VI (1921), s. 70b.Google Scholar
 24. 24.
  Redukcja czy indukcja? (Autoreferat). Ruch Filozoficzny VII (1922), s. 39a–39b.Google Scholar
 25. 25.
  O intencji pytania “co to jest P”. (Referat z odczytu). Ruch Filozoficzny VII (1923), s. 152b–153a.Google Scholar
 26. 26.
  Głowne kierunki filozofii w wyjątkach z dzieł ich klasycznych przedstawicieli (Teoria poznania-Logika-Metafizyka). Lwów 1923, Nakład K. S. Jakubowskiego, ss. VIII+283.Google Scholar
 27. 27.
  Recenzja: Sośnicki K.:Zarys logiki. Lwów-Warszawa 1923. Ruch Filozoficzny VIII (1924), s. 62–64.Google Scholar
 28. 28.
  O wartości logiki formalnej. (Autoreferat). Ruch Filozoficzny VIII (1924), s. 87b.Google Scholar
 29. 29.
  Nazwy i zdania. (Autoreferat). Ruch Filozoficzny IX (1925), s. 23b–24b.Google Scholar
 30. 30.
  Recenzja: Nuckowski J.:Początki logiki ogólnej dla szkół. Wydanie III, Kraków-Lwów-Warszawa 1920. Ruch Filozoficzny IX (1925), s. 128–131.Google Scholar
 31. 31.
  Składniki zdań. (Autoreferat). Ruch Filozoficzny IX (1925), s. 164a–164b.Google Scholar
 32. 32.
  Założenia logiki tradycyjnej. Przegląd Filozoficzny XXIX (1926), s. 200–229.Google Scholar
 33. 33.
  Sprostowanie ważniejszych błędów zawartych w artykule pt.: “Założenia logiki tradycyjnej”. Przegląd Filozoficzny XXX (1927), s. 251–252.Google Scholar
 34. 34.
  Założenia logiki tradycyjnej. (Autoreferat). Ruch Filozoficzny X (1926), s. 67.Google Scholar
 35. 35.
  Analiza semantyczna zdania pytajnego. (Autoreferat). Ruch Filozoficzny X (1927), s. 194b–195b.Google Scholar
 36. 36.
  O stosowaniu kryterium prawdy. Przegląd Filozoficzny XXX (1927), s. 280–283.Google Scholar
 37. 37.
  Główne zasady metodologii nauk i logiki formalnej. (Wykłady wygłoszone na Uniwersytecie Warszawskim w roku akad. 1927/28. Skrypt autoryzowany zredagował M. Preburger). Warszawa 1928, Wydawnictwa Koła Matematyczno-fizycznego Słuchaczów Unwersytetu Warszawskiego, tom XVI, ss. 304.Google Scholar
 38. 38.
  W sprawie klasyfikacji rozumowań. Przegląd Filozoficzny XXXI (1928) s. 148–152.Google Scholar
 39. 39.
  O zasadzie podziału rozumowań. (Autoreferat). Ruch Filozoficzny XI (1928–1929), s. 166b–167a.Google Scholar
 40. 40.
  De la classification des raisonnements. II Congres Polonais de Philosophie tenu à Varsovie 1927. Rapports et Comptesrendus, 1930, s. 137–141.Google Scholar
 41. 41.
  Recenzja: Kotarbiński T.:Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Lwów 1929. Przegląd Filozoficzny XXXIII (1930), s. 140–160. Przedruk w: T. Kotarbiński: Elementy...Wydanie II, przejrzane. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, s. 607–631.Google Scholar
 42. 42.
  O pojęciu substancji. (Autoreferat). Ruch Filozoficzny XII (1930–1931), s. 208b–209b.Google Scholar
 43. 43.
  O pojęciu substancji. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk V, Rok 1931. Poznań 1932, s. 11–13.Google Scholar
 44. 44.
  O obiektywności poznania zmysłowego. (Autoreferat). Ruch Filozoficzny XII (1930–1931), s. 212b–214a.Google Scholar
 45. 45.
  O obiektywności poznania zmysłowego. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk V, Rok 1931. Poznań 1932, s. 13–16.Google Scholar
 46. 46.
  Konwencjonalizm w zastosowaniu do geometrii. (Autoreferat). Ruch Filozoficzny XII (1930–1931), s. 214a–215a.Google Scholar
 47. 47.
  Paradoksy starożytnych. Filomata nr 35 (1931), s. 6–14 oraz nr 36, (1931), s. 51–58.Google Scholar
 48. 48.
  O zagadnieniach filozoficznych. Filomata nr 26 (1931), s. 435–444.Google Scholar
 49. 49.
  O znaczeniu wyrażeń. Księga Pamiątkowa Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie, Lwów 1931, s. 31–78.Google Scholar
 50. 50.
  Analiza i synteza. Świat i Życie I (Lwów-Warszawa) 1933, s. 204–213.Google Scholar
 51. 51.
  Celowość. Świat i Życie I (Lwów-Warszawa 1933), s. 867–875.Google Scholar
 52. 52.
  Doświadczenie. Świat i Życie I (Lwów-Warszawa 1933), s. 1226–1233.Google Scholar
 53. 53.
  Dusza-duch. Świat i Życie II (Lwów-Warszawa 1934), s. 24–33.Google Scholar
 54. 54.
  Logiczne podstawy nauczania. Warszawa 1934. (Odbitka z Encyklopedii Wychowania), ss. 79. Wydanie 2, Warszawa 1938.Google Scholar
 55. 55.
  W sprawie “uniwersaliów”. Przegląd Filozoficzny XXXVII (1934), s. 219–234.Google Scholar
 56. 56.
  O stosowalności czystej logiki do zagadnień filozoficznych. Przegląd Filozoficzny XXXVII (1934), s. 323–327.Google Scholar
 57. 57.
  Logistyczny antyirracjonalizm w Polsce. Przegląd Filozoficzny XXXVII (1934), s. 399–408.Google Scholar
 58. 58.
  Naukowa perspektywa świata. Przegląd Filozoficzny XXXVII (1934), s. 409–416.Google Scholar
 59. 59.
  Zadania inteligencji w dobie współczesnej. Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie IX (1934).Google Scholar
 60. 60.
  “Ogół” i “szczegół”. Sygnały, Nr 10 i 11, wrzesień 1934, s. 22.Google Scholar
 61. 61.
  Sprache und Sinn. Erkenntnis IV (Leipzig 1934), s. 100–138.Google Scholar
 62. 62.
  Das Weltbild und die Begriffsapparatur. Erkenntnis IV (Leipzig 1934), s. 259–287.Google Scholar
 63. 63.
  Die wissenschaftliche Weltperspektive. Erkenntnis V (Leipzig 1935), s. 22–30.Google Scholar
 64. 64.
  Der logistische Antyirrazionalismus in Polen. Erkenntnis V (Leipzig 1935), s. 151–161.Google Scholar
 65. 65.
  Logik und empirische Wissenschaft. Erkenntnis V (Leipzig 1935), s. 162.Google Scholar
 66. 66.
  Sinnregeln, Weltperspektive, Welt. Erkenntnis V (Leipzig 1935), s. 165–168.Google Scholar
 67. 67.
  Die syntaktische Konnexität. Studia Philosophica I (Lwów 1935), s. 1–27.Google Scholar
 68. 68.
  Pola filozofia penso en lasta jarcentkvarono. (Prelego disaudigita per Radiostacio en Lwów la 4-an de aprilo 1934). Pola Esperantisto XXIX, Nr 2 (1935), s. 1–7, (Dodatek).Google Scholar
 69. 69.
  W obronie uniwersaliów. (Autoreferat). Ruch Filozoficzny XIII (1935), s. 40b–41b.Google Scholar
 70. 70.
  [Allocution]. Actes du Congrès International de Philosophie Scientifique, Sorbonne, Paris 1935. Tome I: Philosophie scientifique et empirisme logique, Paris 1936, s. 19–21.Google Scholar
 71. 71.
  Die Definition. Actes du Congrès International de Philosophie Scientifique, Sorbonne, Paris 1935. Tome V: Logique et expérience, Paris 1936, s. 1–7.Google Scholar
 72. 72.
  Über die Anwendbarkeit der reinen Logik auf philosophische Probleme. Actes du VIII Congrès International de Philosophie à Prague 1936, s. 170–174.Google Scholar
 73. 73.
  Empiryczny fundament poznania. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk X, Rok 1936. Poznań 1937, s. 27–31.Google Scholar
 74. 74.
  Zagadnienie idealizmu w sformułowaniu semantycznym. Przegląd Filozoficzny XXXIX (1936), s. 334–336.Google Scholar
 75. 75.
  Kierunki i prądy filozofii współczesnej. Kalendarz Ilustrowanego Kuryera Codziennego na rok 1937. Rocznik X. Wyd. w r. 1936, s. 78–84.Google Scholar
 76. 76.
  Ontologiczne założenia uniwersalizmu socjologicznego. (Autoreferat). Ruch Filozoficzny XIII (1937), s. 134a–134b.Google Scholar
 77. 77.
  Problemat transcendentalnego idealizmu w sformułowaniu semantycznym. Przegląd Filozofinzny XL (1937), s. 271–287.Google Scholar
 78. 78.
  Okres warunkowy w mowie potocznej i w logistyce. Ruch Filozoficzny XIV (1938), s. 134a–134b.Google Scholar
 79. 79.
  Mścisław Wartenberg. Ruch Filozoficzny XIV (1938), s. 177–184.Google Scholar
 80. 80.
  Propedeutyka filozofii dla liceów ogólnokształcących. Lwów-Warszawa 1938, Książnica—Atlas, ss. 216. Wydanie 2, przejrzane i uzupełnione, Wrocław—Warszawa 1948, Książnica—Atlas, ss. 216. Wydanie 3, poprawione, przejrzane i uzupełnione, Wrocław—Warszawa 1948, ss. 216. Wydanie 4, Wrocław—Warszawa 1948, ss. 216. Wydanie 5, Wrocław—Warszawa 1950, ss. 216.Google Scholar
 81. 81.
  O sprawiedliwości. Kultura i Wychowanie VI (1939), s. 109–121.Google Scholar
 82. 82.
  Co to jest wolność nauki. Życie Nauki I (1946), s. 417–426.Google Scholar
 83. 83.
  O tzw. neopozytywizmie. Myśl Współczesna 6–7 (1946) s. 155–176.Google Scholar
 84. 84.
  Konwencjonalne pierwiastki w nauce. Wiedza i Życie XVI (1947), s. 304–313.Google Scholar
 85. 85.
  Czas prawdziwy. Problemy III, Nr 1 (1947), s. 43–46.Google Scholar
 86. 86.
  Logika a doświadczenie. Przegląd Filozoficzny XLIII (1947), s. 3–21.Google Scholar
 87. 87.
  Analiza paradoksów Zenona z Elei. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk XIV, Rok 1947, s. 26–27.Google Scholar
 88. 88.
  Pochwała życia pracowitego. Wiedza i Życie XVII, (1948) s. 307–312.Google Scholar
 89. 89.
  Promieniotwórcza rewolucja. Wiedza i Życie XVII (1948), s. 706–712.Google Scholar
 90. 90.
  Zmiana i sprzeczność. Myśl Współczesna 8–9 (27–28) (1948), s. 35–52.Google Scholar
 91. 91.
  Z dziejów pojęcia materii. Wiedza i Życie XVII (1948), s. 35–49.Google Scholar
 92. 92.
  Epistemologia i semiotyka. Przegląd Filozoficzny XLIV (1948), s. 336–347.Google Scholar
 93. 93.
  Metodologia i metanauka. Życie Nauki VI (1948), s. 4–15.Google Scholar
 94. 94.
  Methodology and Metascience. Synthese VII, 3 (1948/1949), s. 244.Google Scholar
 95. 95.
  Kazimierz Twardowski jako nauczyciel filozofii. Zagadnienia dydaktyczne wyższego szkol-nictwa. Poznań 1948, s. 55–60.Google Scholar
 96. 96.
  Epistemology and Semiotics. Proceedings of the Xnth Congress of Philosophy, Amsterdam 1948, s. 607–609.Google Scholar
 97. 97.
  Frenkel K. (1891–1920). Polski Słownik Biograficzny, Tom VII, z. 32, Kraków 1948, s. 193–194.Google Scholar
 98. 98.
  The Scientific World Perspective. Readings in Philosophical Analysis, selected and edited by H. Feigl and W. Sellars. New York 1949, s. 182–188.Google Scholar
 99. 99.
  Zagadnienia i kierunki filozofii (Teoria poznania. Metafizyka). Warszawa 1949, Czytelnik, ss. 234.Google Scholar
 100. 100.
  Definicja prawdy a zagadnienie idealizmu. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk XVI, Rok 1949, s. 54.Google Scholar
 101. 101.
  O pojęciu istnienia. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk XVI, Rok 1949, s. 55–56.Google Scholar
 102. 102.
  Logic and Experience. Synthese VIII (1950–1951), s. 289–299.Google Scholar
 103. 103.
  On the Notion of Existence. Studia Philosophica IV (Poznań 1951), s. 7–22.Google Scholar
 104. 104.
  Syntactic Connection. Chicago 1951. Translated and mimeographed at the College of the University of Chicago.Google Scholar
 105. 105.
  Logika, jej zadania i potrzeby w Polsce współczesnej. Myśl Filozoficzna 1–2 (1951), s. 50–67.Google Scholar
 106. 106.
  Zarys logiki.Książka pomocnicza dla nauczyciela. Warszawa 1953, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, ss. 188. Wydanie 2, 1955, ss. 207. Wyd. 3, 1956. Wyd. 4, 1957, Wyd. 5, 1958. Wyd. 6, 1959. 7, 1960.Google Scholar
 107. 107.
  W sprawie artykułu prof. A. Schaffa o moich poglądach filozoficznych. Myśl Filozoficzna 2(8), (1953), s. 292–334.Google Scholar
 108. 108.
  Sprawa planu prac badawczych w zakresie logiki. Studia Logica II (1955), s. 267–277.Google Scholar
 109. 109.
  Klasyfikacja rozumowań. Studia Logica II (1955), s. 278–300. (Ze streszczeniem w jęz. rosyjskim i angielskim).Google Scholar
 110. 110.
  Franciszek Bacon z Werulamu: Dzielo i życie. W książce: Franciszek Bacon:Novum Organum. Z oryginału łacińskiego przełożył J. Wikarjak. Przekład przejrzał, wstępem i przypisami opatrzył Kazimierz Ajdukiewicz. Warszawa 1955, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. VII–XCVIII.Przypisy, tamże s. 373–435.Google Scholar
 111. 111.
  O potrzebie usługowego kursu logiki w programach studiów uniwersyteckich. Życie Szkoły Wyższej, Rok III, Nr 6 (1955), s. 8–22.Google Scholar
 112. 112.
  Okres warunkowy a implikacja materialna. Studia Logica IV (1956), s. 117–134.Google Scholar
 113. 113.
  Conditional Sentence and Material Implication. Studia Logica IV (1956), s. 135–153. (Angielski przekład pozycji 112 ze streszczeniem w jęz. rosyjskim).Google Scholar
 114. 114.
  O definicji. Normalizacja z. 3 (1956), s. 131–135 oraz z. 4 (1956), s. 201–207.Google Scholar
 115. 115.
  W sprawie programów logiki usługowej. Myśl Filozoficzna 2 (22), (1956), s. 126–136.Google Scholar
 116. 116.
  Über Fragen der Logik. Deutsche Zeitschrift für Philosophie 4. Jahrgang (1956), s. 318–338. (Przekład niemiecki pozycji 90).Google Scholar
 117. 117.
  O wolności nauki. Nauka Polska, Nr 3 (1957), s. 1–20.Google Scholar
 118. 118.
  Zagadnienie racjonalności zawodnych sposobów wnioskowania. Studia Filozoficzne 4 (7), (1958), s. 14–29.Google Scholar
 119. 119.
  Trzy pojęcia definicji. Studia Filozoficzne 5 (8), (1958), s. 3–16.Google Scholar
 120. 120.
  Three Concepts of Definition. Logique et Analyse 3–4 (1958), s. 115–126.Google Scholar
 121. 121.
  Abriss der Logik. Berlin 1958, Aufbau-Verlag, ss. 204.Google Scholar
 122. 122.
  A Method of Eliminating Intensional Sentences and Sentential Formulae. Atti del XII Congresso Internazionale di Filosofia (1958), Vol. V, s. 17–24.Google Scholar
 123. 123.
  Le problème du fondement des propositions analytiques. Studia Logica VIII (1958), s. 259–281. (Ze streszczeniem w jęz. polskim i rosyjskim).Google Scholar
 124. 124.
  La notion de rationalité des méthodes d'inference faillibles. Logique et Analyse 5 (1959), s. 3–18.Google Scholar
 125. 125.
  Co może zrobić szkoła dla podniesienia kultury logicznej uczniów. Nowa Szkoła, Nr 2 (1959), s. 2–8.Google Scholar
 126. 126.
  Pozanaukowa działalność Kazimierza Twardowskiego. Ruch Filozoficzny XIX (1959), s. 29–35.Google Scholar
 127. 127.
  The Axiomatic Systems from the Methodological Point of View. Studia Logica IX (1960), s. 205–220. (Ze streszczeniem w jęz. polskim i rosyjskim).Google Scholar
 128. 128.
  Związki skladniowe między członami zdań oznajmujących. Studia Filozoficzne 6 (21), (1960), s. 73–87.Google Scholar
 129. 129.
  Język i poznanie. Tom I:Wybór pism z lat 1920–1939. Warszawa 1960, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. VIII+376.Google Scholar
 130. 130.
  Pomiar. Studia Logica XI (1961), s. 223–231.Google Scholar
 131. 131.
  Subiektywność i niepowtarzalność metody bezpośredniego doświadczenia. Studia Logica XIII (1962), s. 209–212.Google Scholar
 132. 132.
  Zagadnienie uzasadniania. Studia Filozoficzne 2 (33), (1963), s. 3–16.Google Scholar
 133. 133.
  Zagadnienie empiryzmu a koncepcja znaczenia. Studia Filozoficzne 1 (36), (1964), s. 3–16.Google Scholar
 134. 134.
  Dowód i wyjaśnienie. Szkice filozoficzne Romanowi Ingardenowi w darze. Warszawa-Kraków 1964, s. 211–220.Google Scholar
 135. 135.
  Język i poznanie. Tom II:Wybór pism z lat 1946–1963. Warszawa 1965, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 425.Google Scholar
 136. 136.
  Logika pragmatyczna. Warszawa 1965, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
 137. 137.
  Krytycyzm. Świat i Życie III (Lwów-Warszawa 1934), s. 158–153.Google Scholar
 138. 138.
  Logika. Świat i Życie III (Lwów-Warszawa 1934), s. 358–367.Google Scholar
 139. 139.
  Rozumowanie. Świat i Życie IV (Lwów-Warszawa 1936), s. 653–666.Google Scholar
 140. 140.
  O sprawiedliwości. Ruch Filozoficzny XV (1939), s. 7–8.Google Scholar
 141. 141.
  Oo the Freedom of Science. Review of the Polish Academy of Sciences II. 1–2 (1957), s. 1–19.Google Scholar
 142. 142.
  Czas. Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 2 (1963), s. 703–704.Google Scholar
 143. 143.
  Definicja. Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 2 (1963), s. 846–847.Google Scholar
 144. 144.
  The Problem of Foundation. The Foundation of Statements and Decisions: Proceedings of the International Colloquium on Methodology of Sciences held in Warsaw, 18–23 September 1961. Ed. by Kazimierz Ajdukiewicz. Warszawa 1965, PWN-Polish Scientific Publishers, s. 1–11.Google Scholar

Copyright information

© Warszawa 1965

Personalised recommendations