Studia Logica

, Volume 24, Issue 1, pp 109–125 | Cite as

The application of mereology to grounding of elementary geometry

 • Edmund Glibowski
Article

Keywords

Mathematical Logic Computational Linguistic Elementary Geometry 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. [1]
  D. Hilbert,Grundlagen der Geometrie, Leipzig-Berlin 1930.Google Scholar
 2. [2]
  K. Borsuk, W. Szmielew,Podstawy geometrii, PWN, Warszawa 1955.Google Scholar
 3. [3]
  E. Glibowski, J. Słupecki,Geometria sześcianów, Zeszyty Naukowe-Matematyka, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Opole, 1956, pp. 38–47.Google Scholar
 4. [4]
  A. Tarski,Les fondements de la géometrie des corps, Księga Pamiątkowa I Polskiego Zjazdu Matematyków, Ann. de la Soc. Pol. de Math., 1929.Google Scholar
 5. [5]
  S. Jaśkowski,Une modification des définitions fondementales de la géometrie de corps M. A. Tarski, Annales de la Soc. Pol. de Math., 1948.Google Scholar
 6. [6]
  St.Leśniewski,O podstawach matematyki, Przegląd Filozoficzny, vol. 30–34, 1927–31.Google Scholar
 7. [7]
  A. Mostowski,Logika matematyczna, Monografie Matematyczne, vol. XVIII, Warszawa-Wrocław, 1948.Google Scholar
 8. [8]
  L. Borkowski, J. Słupecki,A Logical System Based on Rules and its Application in Teaching Mathematical Logic, Studia Logica, vol. VII, 1958, pp. 71–106.Google Scholar
 9. [9]
  R. Ditchen, E. Glibowski, S. Kościk,O pewnym ukladzie pojęć pierwotnych geometrii elementarnej, Acta Universitatis Vratislaviensis Mat.-Astr.-Fiz. vol. IV, 1963, pp. 5–11.Google Scholar
 10. [10]
  L. Henkin, P. Suppes, A. Tarski,The Axiomatic Method, Studies in Logic and the Fundations of Mathematics, Amsterdam, 1958.Google Scholar
 11. [11]
  L. Dubikajtis,Uwagi o hilbertowskiej aksjomatyce uporządkowania i jej modyfikacjach II, Prace Matem. vol. VIII, 1. 1963, pp. 81–91.Google Scholar

Copyright information

© Warzawa 1969

Authors and Affiliations

 • Edmund Glibowski
  • 1
 1. 1.Uniwersytet WrocławskiWrocław

Personalised recommendations