Advertisement

De Economist

, Volume 12, Supplement 1, pp 237–282 | Cite as

Koloniale Kronijk

Article
  • 18 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. (*).
    Zie over „het Volksonderwijs bij de Javanen“, beantwoording eener prijsvraag der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, in O.-I.Bijblad Economist 1859 pag. 49 v.Google Scholar
  2. (*).

Copyright information

© J. H. Gebhard & Comp. 1863

Personalised recommendations