Advertisement

Neohelicon

, Volume 19, Issue 2, pp 69–85 | Cite as

An analysis of Kosztolányi'sAnna Édes in light of neglected medical evidence

 • Steven Tötösy de Zepetnek
Ergasterium
 • 16 Downloads

Keywords

Quinine Servant Class Fairy Tale Medical Evidence Prose 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Works Cited

 1. Bóka, László. “KosztolányiÉdes Anná-ja”,Dezső Kosztolányi, Édes Anna. Budapest: Szépirodalmi, 1963.Google Scholar
 2. Czigány, Lóránt.The Oxford History of Hungarian Literature. Oxford: Clarendon, 1984.Google Scholar
 3. Goldmann, Lucien.Towards a Sociology of the Novel. Cambridge: Cambridge UP, 1975.Google Scholar
 4. Goodmann Gilman, Alfred. Theodore W. Rall, and Ferid Murad,The Pharmacological Basis of Therapeutics. 7th Edition. New York-Toronto-London: Macmillan, 1985.Google Scholar
 5. Kempelen, Béla.Magyar nemes családok. Budapest: Grill, 1911–32.Google Scholar
 6. Klaniczay, Tibor.Handbuch der ungarischen Literatur. Budapest: Corvina, 1977.Google Scholar
 7. —. “Nacionalizmus a barokk korában”,Klaniczay, Tibor Pallas magyar ivadékai Budapest: Szépirodalmi, 1985. pp. 138–50.Google Scholar
 8. Koehler, M., ed.,Littérature et société. Bruxelles: Université Libre de Bruxelles, 1967.Google Scholar
 9. Konrád, George and IvanSzelényi.The Intellectuals on the Road to Class Power. Brighton, Sussex: Harvester, 1979.Google Scholar
 10. Kosztolányi, Dezső.Édes Anna. Budapest: Móra, 1981.Google Scholar
 11. —.Kosztolányi Dezső összegyűjtött versei. Budapest: Szépirodalmi, 1971. vol. I. 232–33.Google Scholar
 12. Madzsar, József, ed.,Társadalmi lexikon. Budapest: Népszava, 1928.Google Scholar
 13. Nemeskürty, István.Diák, írj magyar éneket. Budapest: Gondolat, 1985.Google Scholar
 14. Rácz, Gyula. “Népünk ezeréves gyötrelmeinek története”,Huszadik század, 1906 rpt. Attila Pók, ed.,A huszadik század körének történetfelfogása. Budapest: Gondolat, 1982. pp. 306–29Google Scholar
 15. Raeff, Marc.Origins of the Russian Intelligentsia. New York London: Harcourt Brace Jovanovich, 1966.Google Scholar
 16. Reményi, József.Hungarian Writers and Literature. New Brunswick: Rutgers UP, 1964.Google Scholar
 17. Révai nagy lexikona. Budapest: Révai testvérek, 1912.Google Scholar
 18. Rónay, György.A regény és az élet. Bevezetés a 19–20. századi magyar regényirodalomba. Budapest: Magvető, 1985.Google Scholar
 19. Szerb, Antal.Magyar irodalomtörténet (1934). Budapest: Magvető, 1978.Google Scholar

Copyright information

© Akadémiai Kiadó 1992

Authors and Affiliations

 • Steven Tötösy de Zepetnek

There are no affiliations available

Personalised recommendations