Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 79, Issue 2, pp 54–61 | Cite as

Studies on the sterile-male technique as a means of control of Adoxophyes orana (Lepidopt., Tortricidae). 1. Problems of mass rearing (crowding effects)

 • G. W. Ankersmit
 • F. Th. M. van der Meer
Article

Abstract

Almost all larvae ofAdoxophyes orana F.R. mature if they are individually confined in vials. In gregarious culture, 2 or 4 larvae per vial, growth is retarded and many larvae die because of frequent fighting. This aggression results from the biggest larvae holding other larvae off the food. Retarded development was not due to optical or olfactory causes, but to food deprivation. In mass rearing the setback can be partly overcome by adding plastic strips that increase the cover for the larvae in rearing boxes.

Samenvatting

Massakweken vanAdoxophyes orana zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling van een steriele-mannetjesprogramma ter bestrijding van deze plaag. In kweken in buisjes werd een agressief gedrag van de opgroeiende rupsen waargenomen wanneer zich meer dan 1 rups per buis bevond. Hierdoor werd de groeisnelheid vertraagd en trad bij 4 larven per buis veel sterfte op (Fig. 1 en 2, Tabel 1). Deze groeieffecten hadden geen optische of olfactorische oorzaak. Wanneer de larven meer ruimte kregen nam wel de mortaliteit af (Tabel 3) maar niet de groeivertraging (Tabel 4). Verstoring van de larven beïnvloedde hun groei nadelig (Tabel 5 en 6). De groeivertraging is echter voor het grootste deel te wijten aan hongeren (Tabel 7) doordat in de kweek de grotere larve de toegang tot het voedsel ontzegt aan de kleinere.

In massakweken kan de hieruit voortvloeiende groeivertraging en mortaliteit worden verminderd door plastic strips in de kweekbakken te plaatsen waardoor het aantal schuilplaatsen voor de larven toeneemt.

Keywords

Plant Pathology Food Deprivation Mass Rear Plastic Strip Frequent Fighting 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Ankersmit, G. W., 1968. The photoperiod as a control agent againstAdoxophyes reticulana (Lepidoptera, Tortricidae). Entomologia exp. appl. 11:231–240.Google Scholar
 2. Gruys, P., 1970. Growth inBupalus piniarius (Lepidoptera: Geometridae) in relation to larval population density. Diss. Wageningen. Pudoc, Wageningen, 127 pp.Google Scholar
 3. Howell, J. F., 1970. Rearing the codling moth on an artificial diet. J. econ. Ent. 63:1148–1150.Google Scholar
 4. Jong, D. J. de, 1968. Rearing of the fruit-tree leafrollerAdoxophyes reticulana Hb on an artificial diet for the evaluation of pesticides. Meded. Rijksfac. LandbWetensch, Gent 33:789–796.Google Scholar
 5. Windrich, W. A., 1965. Het territorium van de rups van het fruitmotje. Ent. Ber., Amst. 25:15–16.Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1973

Authors and Affiliations

 • G. W. Ankersmit
  • 1
 • F. Th. M. van der Meer
  • 1
 1. 1.Laboratorium voor EntomologieWageningenthe Netherlands

Personalised recommendations