Advertisement

International Urology and Nephrology

, Volume 7, Issue 4, pp 263–269 | Cite as

Plastic surgery of the ureteropelvic junction with a pedicle stomach flap

 • J. Darewicz
 • B. Musiatowicz
Article

Abstract

Experiments were carried out on dogs on the application of a pedicle flap cut from the stomach in plastic surgery of the ureteropelvic junction. The experiments showed that the flap healed well without any stenosis at the site where it was sewn in. An analysis of microscopic patterns showed that there was primary repair of the ureter wound which was the result of an adequate supply of blood to the flap.

Keywords

Public Health Primary Repair Adequate Supply Ureter Wound Ureteropelvic Junction 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Anderson, J. C., Hynes, W.: Plastic operation for hydronephrosis.Proc. Roy. Soc. Med., 44, 4 (1951).PubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  Culp, O. S., De Weerd, J. H.: A pelvic flap operation for certain types of ureteropelvic obstruction. Observations after two years' experience.J. Urol., 71, 523 (1954).PubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Davis, D. M.: Intubated ureterotomy.J. Urol., 66, 77 (1951).PubMedGoogle Scholar
 4. 4.
  Foley, F. E.: A new plastic operation for stricture at the ureteropelvic junction; report of 20 operations.J. Urol., 38, 643 (1937).Google Scholar
 5. 5.
  Hamm, F. C., Weinberg, S. R.: Renal and ureteral surgery without intubation.J. Urol., 73, 475 (1955).PubMedGoogle Scholar
 6. 6.
  Krzeski, T.: Badania porównawcze nad wynikami operacyjnego leczenia zwężeń połączenia miedniczkowo-moczowodowego metodą ureterotomii bez intubacji oraz metodą wycięcia zwężenia z zespoleniem moczowodu z miedniczką.PZWL, Warszawa 1965.Google Scholar
 7. 7.
  Michałowski, E., Modelski, W.: W sprawie operacyjnego leczenia wodonerczy wrodzonych.Symp. Wsp. Med. PZWL, Warszawa, 2, 595 (1963).Google Scholar
 8. 8.
  Popow, J., Darewicz, J., Gugała, K.: Wpływ przedłużonego drenażu moczowodu cewnikiem polietylenowym na zmiany histomorfologiczne nerki i moczowodu.Pol. Przeg. Chir. 46, 221 (1974).Google Scholar
 9. 9.
  Wesołowski, S.: Ureterotomia non intubata w leczeniu zwężeń połączenia miedniczkowomoczowodowego.Symp. Wsp. Med. PZWL, Warszawa 2, 573 (1963).Google Scholar
 10. 10.
  Wesołowski, S.: Powtórne operacje z powodu zwężenia po zabiegach wytwórczych na połączeniu miedniczkowo-moczowodowym.Pol. Przeg. Chir. 43, 963 (1971).Google Scholar

Copyright information

© Akadémiai Kiadó 1975

Authors and Affiliations

 • J. Darewicz
  • 1
 • B. Musiatowicz
  • 1
 1. 1.Institute of Surgery, Chair of Pathological AnatomyBiałystok Medical SchoolPoland

Personalised recommendations