Advertisement

International Urology and Nephrology

, Volume 10, Issue 3, pp 201–208 | Cite as

Involuntary ureteral micturition resulting from the ectopic opening of the single ureter into the urethra

 • A. Borówka
 • A. Witeska
Article
 • 21 Downloads

Abstract

The ectopic opening of the single ureter is a rare developmental defect of the urinary system.

The authors present a case of the opening displacement of the single ureter to the urethra resulting in ureteral micturition. The successful treatment is a result of the transplantation of the ureter into the bladder.

Keywords

Public Health Successful Treatment Urinary System Developmental Defect Ureteral Micturition 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Adamkiewicz, K., Fryczkowski, M., Romańska, K.: Obraz kliniczny i rozpoznawanie cewkowego przemieszczenia ujścia moczowodowego.Pol. Przeg. Chir. 41, 1176 (1969).Google Scholar
 2. 2.
  Bruce, A. W., Award, S. A.: Reflux in the residual ureter.J. Urol., 92, 278 (1964).PubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Daszkiewicz, E.: Moczenie moczowodowe mimowolne.Pol. Przeg. Chir. 41, 555 (1969).Google Scholar
 4. 4.
  Daszkiewicz, E.: Embriologiai i wady wrodzone układu moczowego. In: Choroby układu moczowego u dzieci. PZWL, Warsaw 1975.Google Scholar
 5. 5.
  Johnston, J. H.: Problems in the diagnosis and management of ectopic ureters and ureteroceles. In: Problems in Paediatric Urology. Excerpta Medica, Amsterdam 1972.Google Scholar
 6. 6.
  Johnston, J. H., Davenport, T. J.: The single ectopic ureter.Brit. J. Urol., 41, 428 (1969).PubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Krzeski, T.: Znaczenie kliniczne wady podwójnego moczowodu.Pol. Tyg. Lek., 21, 1486 (1966).PubMedGoogle Scholar
 8. 8.
  Moormann, J. G., May, P.: Clinical experiences with antireflux procedures. In: Urodynamics. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1973.Google Scholar
 9. 9.
  Szkodny, A., Zieliński, J.: Ektopia moczowodu.Pol. Przeg. Chir., 37, 1025 (1965).Google Scholar
 10. 10.
  Takai, S.: Die Vaginographie als Mittel zur Diagnose des ektopischen Ureters beim Mädchen.Zschr. Urol., 55, 451 (1962).Google Scholar
 11. 11.
  Zieliński, J., Sośnierz, M., Marquardt, M.: Ujście moczowodu do pěcherzyka nasiennego — niezwykły zespół kliniczny.Pol. Przeg. Chir., 34, 605 (1962).Google Scholar

Copyright information

© Akadémiai Kiadó 1978

Authors and Affiliations

 • A. Borówka
  • 1
 • A. Witeska
  • 1
 1. 1.Urological ClinicPostgraduate Medical Education CentreWarsawPoland

Personalised recommendations