Antonie van Leeuwenhoek

, Volume 3, Issue 1–4, pp 254–262 | Cite as

Verslag der Vergadering van de Nederlandsche Vereeniging voor Microbiologie

Gehouden Zaterdag 14 November 1936 in het Hygienisch Laboratorium der Rijks-Universiteit, Catharijnesingel 59, te Utrecht
  • H. J. Van Nederveen
Article
  • 14 Downloads

Keywords

Mede Instituut Voor Zwavel Door Deze Waterstof 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© N.V.Swets en Zeitlinger 1936

Authors and Affiliations

  • H. J. Van Nederveen

There are no affiliations available

Personalised recommendations