Advertisement

Antonie van Leeuwenhoek

, Volume 2, Issue 2, pp 131–141 | Cite as

De vorming van waterstof uit glucose en mierenzuur door z.g. „rustende“ colibacteriën. I

 • A. Tasman
 • A. W. Pot
Article
 • 20 Downloads

Samenvatting

 1. 1.

  Er werd een overzicht gegeven van de onderzoekingen vanMarjory Stephenson, L. H. Stickland enJ. Yudkin, betrekking hebbende op de vorming van waterstof (en koolzuur) bij de ontleding van glucose en mierenzuur door z.g. „rustende“ colibacteriën. Genoemde onderzoekers meenen de vorming van waterstof uit deze twee stoffen als twee verschillende, onderling onafhankelijke processen te moeten opvatten, o.a. op grond van het feit, dat het hun gelukt zou zijn suspensies van colibacillen te bereiden, die glucose wél en formiaat niét onder waterstofvorming ontleden.

   
 2. 2.

  Bij herhaling van hun proeven, d.w.z. kweeken op denzellfden voedingsbodem als zij gebruikten, gelukte het ons niet hun resultaten te bevestigen.

   
 3. 3.

  Op grond van deze experimenteele resultaten en theoretische beschouwingen komen wij tot de slotsom, dat de vorming van waterstof uit glucose wel degelijk in de overwegende meerderheid van gevallen via het intermediair optredende mierenzuur plaats vindt en slechts onder bepaalde omstandigheden voor een klein gedeelte op andere wijze tot stand komt.

   

Keywords

Glucose Waterstof Koolzuur 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1).
  L. H. Stickland, Biochem. J.23, 1187 (1929).Google Scholar
 2. 1)a.
  M. Stephenson enL. H. Stickland, Biochem. J.25, 205 (1931);26, 712 (1932);27, 1528 (1933).Google Scholar
 3. 2).
  Karström, Dissertatie Helsingfors (1930).Google Scholar
 4. 3).
  Dienert, Ann. Inst. Pasteur14, 139 (1900).Google Scholar
 5. 4).
  J. Yudkin, Biochem. J.26, 1859 (1932).Google Scholar
 6. 5).
  Annual Review of Biochemistry, Vol. II, 494 (1933).Google Scholar
 7. 6).
  A system of Bacteriology, Vol. IX, 59 en 60 (1931).Google Scholar
 8. 7).
  M. Dixon, Manometric Methods, Cambridge 1934.Google Scholar
 9. 8).
  A. W. Pot, Zentr. Bakteriol. I Abt. Orig.125, 504 (1932); Ned. Tijdschr. Hyg. Microbiol. en Serologie7, 132 (1933).Google Scholar
 10. 9).
  A. W. Pot enA. Tasman, Zentr. Bakteriol. I Abt. Orig.126, 348 (1932); Ned. Tijdschr. Hyg. Microbiol. en Serologie7, 206 (1933).Google Scholar
 11. 10).
  A. Tasman enA. W. Pot, Biochem. Z.270, 349 (1934); Leeuwenhoek1, 88, 179 (1934).Google Scholar
 12. 11).
  M. A. Scheffer, De suikervergisting door bacteriën der Coligroep; Diss. Delft 1928.Google Scholar
 13. 12).
  A. W. Pot enA. Tasman, Zentr. Bakteriol. I Abt. Origin.130, 557 (1933); Ned. Tijdschr. v. Hyg. Microbiol. en Serologie8, 147 (1934).Google Scholar
 14. 13).
  A. J. Kluyver, The Chemical Activities of Microorganisms, London 1931.Google Scholar

Copyright information

© N.V. Swets en Zeitlinger 1935

Authors and Affiliations

 • A. Tasman
  • 1
 • A. W. Pot
  • 1
 1. 1.Mededeeling uit het Rijks Instituut voor de Volksgezondheid te UtrechtHolland

Personalised recommendations