Advertisement

Neuer Beweis des Hamjósschen Satzes über die endlichen Abelschen Gruppen

 • Ladislaus Rédei
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

LiteraturLiteraturvezeichnis

 1. [1]
  G. Hajós, Többméretü terek egyszeres befedése kockaraccsal,Matematikai és fizikai lapok,48 (1941), S. 37–64 (ungarisch mit deutschem Auszug).Google Scholar
 2. [2]
  G. Hajós, Über einfache und mehrfache Bedeckung desn-dimensionalen Raumes mit einem Würfelgitter,Math. Zeitschrift,47 (1942), S. 427–467.CrossRefGoogle Scholar
 3. [3]
  L. Rédei, Jelentés az 1942. évi Kőnig Gyula jutalomról: Hajós György munkáinak ismertetése,Matematikai és fizikai lapok,49 (1942), S. 1–16. (Ein ungarisch verfßter Bericht über die Arbeiten vonG. Hajós.Google Scholar
 4. [4]
  L. Rédel, Vereinfachter Beweis des Satzes von Minkowski—Hajós,Acta Sci. Math.,13 (1949), S. 21–35.Google Scholar
 5. [5]
  L. Rédel, Kurzer Beweis des gruppentheoretischen von Hajós,Comm. Math. Helv.,23 (1949), S. 272–282.Google Scholar
 6. [6]
  L. Rédei, Die Reduktion des gruppentheoretischen Satzes von Hajós auf and Fall vonp-Gruppen,Monatsheft für Math.,53 (1949), S. 221–226.CrossRefGoogle Scholar
 7. [7]
  L. Rédei,Algebra I (Budapest, 1954) (ungarisch).Google Scholar
 8. [8]
  L. Rédei, Die gruppentheoretischen Zetafunktionen und der Satz von Hajós,Acta Math. Acad. Sci. Hung.,6 (1955) (im Erscheinen).Google Scholar
 9. [9]
  T. Szele, Neuer Vereinfachter Beweis des gruppentheoretischen Stazes von Hajós,Publicationes Math. (Debrecen),1 (1949), S. 56–62Google Scholar

Copyright information

© Magyar Tudomänyos Akadémia 1955

Authors and Affiliations

 • Ladislaus Rédei
  • 1
 1. 1.Szeged

Personalised recommendations