Periodica Mathematica Hungarica

, Volume 3, Issue 3–4, pp 255–260 | Cite as

Certain sequences of inscribed polygons

 • G. Lükő
Article

Keywords

Inscribe Polygon 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. [1]
  L. Fejes Tóth, Sokzögekre vonatkozó iterációs eljárások,Mat. Lapok 20 (1969), 15–23.Google Scholar
 2. [2]
  F. Kárteszi, Konvex ötszögből származtatott affin-szabályos ötszögpár,Mat. Lapok,20 (1969), 7–13.Google Scholar
 3. [3]
  G. Korchmáros, Egy affin szabályos sokszögekhez vezető eljárás,Mat. Lapok 20 (1969), 405–411.Google Scholar
 4. [4]
  M. G. Serebrennikov,Garmoničeskiî analiz Moscow, 1948.Google Scholar

Copyright information

© Akadémiai Kiadó 1973

Authors and Affiliations

 • G. Lükő
  • 1
 1. 1.Nim Ipargazdasági és Üzemszervezési Intézet Operációkutatási FőosztályMatematikai OsztályBudapestHungary

Personalised recommendations