Advertisement

Periodica Mathematica Hungarica

, Volume 3, Issue 3–4, pp 255–260 | Cite as

Certain sequences of inscribed polygons

 • G. Lükő
Article

Keywords

Inscribe Polygon 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. [1]
  L. Fejes Tóth, Sokzögekre vonatkozó iterációs eljárások,Mat. Lapok 20 (1969), 15–23.Google Scholar
 2. [2]
  F. Kárteszi, Konvex ötszögből származtatott affin-szabályos ötszögpár,Mat. Lapok,20 (1969), 7–13.Google Scholar
 3. [3]
  G. Korchmáros, Egy affin szabályos sokszögekhez vezető eljárás,Mat. Lapok 20 (1969), 405–411.Google Scholar
 4. [4]
  M. G. Serebrennikov,Garmoničeskiî analiz Moscow, 1948.Google Scholar

Copyright information

© Akadémiai Kiadó 1973

Authors and Affiliations

 • G. Lükő
  • 1
 1. 1.Nim Ipargazdasági és Üzemszervezési Intézet Operációkutatási FőosztályMatematikai OsztályBudapestHungary

Personalised recommendations