Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 77, Issue 4, pp 97–105 | Cite as

Bud necrosis, a storage disease of tulips. I. Symptoms and the influence of storage conditions

 • W. J. De Munk
 • J. J. Beijer
Article

Abstract

The symptoms of bud necrosis in tulip bulbs are described. This disorder is neither contagious nor hereditary. It is found more often and more severely in certain cultivars (viz ‘Red Champion’ and ‘White Sail’) than in others (viz ‘Rose Copland’) in which it appears less frequently or not at all. The disease originates in the stamens of the flower-producing main bud during dry storage between lifting and planting of the bulbs. The occurrence of the disease in sensitive cultivars is promoted by storage of the bulbs under conditions of poor ventilation (viz packed in cardboard boxes) and at higher temperatures later in the storage period (after September 1).

The experimental results suggest that there are several pathogenic factors and that the combined action of these factors can lead to bud necrosis; the primary factor is probably of physiological nature.

Samenvatting

Kernrot is een afwijking in tulpebollen die een bloeibare maat hebben. De ziekte ontstaat tijdens de droge bewaring van de bollen en begint met afwijkingen aan de meeldraden. Bij de beschrijving is onderscheid gemaakt tussen symptomen welke zich tijdens de droge bewaring voordoen aan de knoppen waaruit zich de bloeiende spruit zal ontwikkelen en symptomen welke zich voordoen aan de bollen tijdens de bloei te velde. Naar de mate waarin de knoppen en planten afwijken, wordt gesproken van meeldraadnecrose (Fig. 1A en 2), bloemnecrose (Fig. 1B en 4A), spruitnecrose (Fig. 1C en 4B), kernnecrose (Fig. 1D en 4C) en bolnecrose (Fig. 4D).

Het is gebleken, dat de ziekte bij bepaalde cultivars (‘Red Champion’ en ‘White Sail’) vaak voorkomt, bij andere minder vaak (‘Rose Copland’) of in het geheel niet. Er kon worden vastgesteld, dat de ziekte niet besmettelijk of erfelijk is.

In de proeven werd het ontstaan van de afwijking bij ‘Red Champion’ en ‘White Sail’ bevorderd door de bollen te verpakken in kartonnen dozen (ventilatiebeperking) en door de bollen later in het seizoen (na 1 september) te bewaren bij hogere temperaturen dan daarvoor. Op grond van de proefresultaten wordt aangenomen dat de primaire oorzaak van de afwijking van fysiologische aard is. De aanwezigheid van schimmels, bacteriën en mijten moet als tweede oorzaak worden beschouwd.

Keywords

Storage Condition Storage Period Combine Action Storage Disease Pathogenic Factor 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Munk, W. J. de. Bud necrosis in tulips, a multifactorial disorder. Proc. 1st int. Symp. Flowerbulbs, Noordwijk/Lisse, 30 March–4 April 1970 (in press.)Google Scholar
 2. Slogteren, E. van, 1937. The influence of different temperatures on development, growth and flowering of hyacinths, tulips and daffodils. Gartenbauwissenschaft 11: 17–34.Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1971

Authors and Affiliations

 • W. J. De Munk
  • 1
 • J. J. Beijer
  • 1
 1. 1.Bulb Research CentreLisse

Personalised recommendations