Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 73, Issue 5–6, pp 190–192 | Cite as

ThePhoma organisms causing gangrene of potatoes

DePhoma-organismen die het gangreen bij aardappels veroorzaken

  • G. H. Boerema
Article

Abstract

It is confirmed that the pigment-producing and pigment-freePhoma isolates of potato gangrene, known respectively asPhoma foveata andPhoma exigua (=P. solanicola=P. tuberosa), are morphologically indistinguishable. Having regard to the principles of classification in the Deuteromycetes and the reported greater pathogenicity to potato of the pigment-producing isolates it is proposed to designate this type of isolate as a separate variety:Phoma exigua var.foveata comb. nov. In the Netherlands this variety has been found only occasionally.

Samenvatting

De pigment vormende en pigmentvrijePhoma-isolaties van gangreen bij aardappel, respectievelijk bekend alsPhoma foveata enPhoma exigua (=P. solanicola=P. tuberosa), bleken morfologisch niet te kunnen worden onderscheiden.

Het pigmentvrije type (P. exigua) kan behalve van aardappel ook geïsoleerd worden van allerlei andere planten en kan gekarakteriseerd worden als een algemeen in de grond voorkomend organisme. Het pigment vormende type daarentegen is in zijn voorkomen blijkbaar min of meer beperkt tot de aardappel.

Uitgaande van het principe dat bij het kunstmatig systeem van de Deuteromycetes (Fungi Imperfecti) de soorten (vorm-soorten) gebaseerd moeten zijn op duidelijke morfologische kenmerken, zijn de beide typen te rekenen tot één en dezelfde soort. Mede vanwege de grotere pathogeniteit, die de pigment vormende stammen ten opzichte van aardappel vertonen, is voorgesteld dit fysiologisch afwijkend type aan te duiden als een aparte variëteit:Phoma exigua var.foveata comb. nov. In Nederland is deze variant tot nu toe slechts incidenteel bij aardappelgangreen aangetroffen.

Keywords

Plant Pathology Phoma Mede Separate Variety Phoma Exigua 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. Bick, I. R. C. &C. Rhee,-1966. Anthraquinone pigments from Phoma foveata Foister. Biochem. J. 98: 112–116.PubMedGoogle Scholar
  2. Boerema, G. H. &H. A. van Kesteren,-1962. Phoma-achtige schimmels bij aardappel. Versl. Meded. plziektenk. Dienst Wageningen 136 (Jaarb. 1961): 201–209.Google Scholar
  3. Maas, P. W. Th.,-1965. The identity of the footrot fungus of flax. Neth. J. Pl. Path. 71: 113–121.Google Scholar
  4. Malcolmson, J. F.,-1958. A consideration of the species of Phoma which parasitize potatoes. Trans. Br. mycol. Soc. 41: 413–418.Google Scholar
  5. Kranz, J.,-1963. Vergleichende Untersuchungen an Phoma-Isolierungen von der Kartoffel (Solanum tuberosum). Sydowia 16: 1–40.Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1967

Authors and Affiliations

  • G. H. Boerema
    • 1
  1. 1.Plant Protection Service (PD)Wageningen

Personalised recommendations