Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 73, Issue 5–6, pp 181–185 | Cite as

Effect of aluminium strips on the spread of two aphid-borne chrysanthemum viruses

Effect van aluminiumstroken op de verspreiding van twee door bladluizen overgebrachte chrysantevirussen

 • F. A. Hakkaart
Article

Abstract

A study was made of the effect of reflective aluminium strips placed above a chrysanthemum crop on the spread of tomato aspermy virus (TAV) and chrysanthemum virus B (CVB) in outdoor chrysanthemums. Application of short strips placed across the beds diminished the spread of TAV to about a third but did not appreciably influence the spread of CVB. Aphid numbers caught in yellow water traps were reduced considerably by the treatment. A hypothesis is put forward to explain the difference in the effect of the reflective material on the spread of the two viruses. It is concluded that this method of reducing virus spread is not likely to be of practical value in the culture of elite chrysanthemum plants.

Samenvatting

De invloed van reflecterende aluminiumstroken boven een chrysantegewas op de verspreiding van tomaat-aspermie-virus en chrysant-B-virus werd nagegaan bij chrysanten in de volle grond. Toepassing van korte stroken dwars over de bedden verminderde de verspreiding van het eerstgenoemde virus tot ongeveer één derde, maar had geen duidelijke invloed op de verspreiding van het laatstgenoemde virus. De aantallen bladluizen in gele vangbakken bleken door de behandeling aanzienlijk af te nemen. Er werd een hypothese opgesteld om de verschillen in effect van het reflecterende materiaal op de verspreiding van de twee virussen te verklaren. De conclusie wordt getrokken, dat toepassing van dit materiaal op deze manier niet aantrekkelijk is om virusverspreiding bij de teelt van chrysanten tegen te gaan.

Keywords

Water Trap Aluminium Strip Aphid Number Reflective Material Chrysanthemum Plant 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Dickson, R. C. &E. F. Laird,-1966. Aluminum foil to protect melons from watermelon mosaic virus. Pl. Dis. Reptr 50: 305.Google Scholar
 2. Hakkaart, F. A. &F. Quak,-1964. Effect of heat treatment of young plants on freeing chrysanthemums from virus B by means of meristem culture. Neth. J. Pl. Path. 70: 154–157.Google Scholar
 3. Hakkaart, F. A., D. H. M. van Slogteren &N. P. de Vos,-1962. Chrysanthemum virus B, its serological diagnosis in chrysanthemum, and its relationship to the potato viruses S and M and to carnation latent virus. Neth. J. Pl. Path. 63: 126–135.Google Scholar
 4. Kring, J. B.,-1964. New ways to repel aphids. Front. Pl. Sci. 17: 6–7.Google Scholar
 5. Moericke, V.,-1955. Neue Untersuchungen über das Farbsehen der Homopteren. Proc. Conf. Potato Virus Dis. 2 (Lisse-Wageningen, 1954): 55–69.Google Scholar
 6. Neitzel, K. &H. J. Mueller,-1959. Erhöhter Virusbefall in den Randreihen von Kartoffelbeständen als Folge des Flugverhaltens der Vektoren. Ent. exp. appl. 2: 27–37.Google Scholar
 7. Shands, W. A., G. W. Simpson &J. E. Dudley, Jr.,-1956. Low-elevation movement of some species of aphids. J. econ. Ent. 49: 771–776.Google Scholar
 8. Smith, F. F., G. V. Johnson, R. P. Kahn &A. Bing,-1964. Repellency of reflective aluminum to transient aphid virus-vectors. Phytopathology 54: 748.Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1967

Authors and Affiliations

 • F. A. Hakkaart
  • 1
 1. 1.Institute of Phytopathological Research (IPO)Wageningen

Personalised recommendations