Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 73, Issue 5–6, pp 165–169 | Cite as

A new approach to the physiological host plant-parasite relationship — A technique in the field of applied entomology

Een nieuwe benadering van het fysiologisch aspect van de verhouding tussen waardplant en dierlijke parasiet

 • J. J. H. Storms
 • P. Harrewijn
 • J. Ph. W. Noordink
Article

Abstract

In connection with investigations on the influence of the physiological condition of the host plant on the population development of phytophagous insects and mites an apparatus for balance studies is described. Beans and radishes with their respective parasites, the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae) and the peach aphid (Myzus persicae), were grown on an aerated small-scale waterculture. To the nutrient solution32P was added. Mites and aphids were measurably radioactive after the experiment. Phosphorus uptake of the bean plants was much greater per gram of fresh weight than that of the radish plants. The radioactivity of animal material accounted for 2–3% of the total radioactivity recovered from nutrient solution, plants and parasites.

Samenvatting

In verband met het onderzoek naar de invloed van de fysiologische toestand van de waardplant op de populatieontwikkeling van fytofage insekten en mijten wordt een proefopstelling voor balansstudies beschreven (fig. 2). Bone- en radijsplanten, met hun respectievelijke parasieten het kasspint (Tetranychus urticae) en de groene perzikluis (Myzus persicae), werden gekweekt op een geaereerde kleine waterculture (fig. 3).

In fig. 1 wordt schematisch weergegeven hoe, bij gebruik van twee verschillende voedingsoplossingen, de procentuele verdeling zou kunnen zijn van een bepaald element over voedingsoplossing, planten en parasieten.32P werd aan de voedingsoplossing toegevoegd. De mijten en bladluizen, welke van de planten verwijderd werden door middel van een speciaal aangepast borstelapparaat, waren na de proef meetbaar radioactief (fig. 4).

De radioactiviteit van het dierlijke materiaal bedroeg 2–3% van de totale radioactiviteit teruggevonden in voedingsoplossing, planten en parasieten.

Keywords

Phosphorus Uptake Phytophagous Insect Tetranychus Urticae Radish Plant Physiological Host 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Steiner, A. A., — 1961. A universal method for preparing nutrient solutions of a certain desired composition. Pl. Soil 15: 134–154.Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1967

Authors and Affiliations

 • J. J. H. Storms
  • 1
 • P. Harrewijn
  • 1
 • J. Ph. W. Noordink
  • 1
 1. 1.Institute of Phytopathological Research (IPO)Wageningen

Personalised recommendations