Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 52, Issue 5–6, pp 163–165 | Cite as

Een aantasting door een mijt, vermoedelijk phyllocoptes fockeui nal., bij perziken en pruimen onder glas

 • W. M. Th. J. de Brouwer
Article

Samenvatting

In het Westland is in den zomer van 1946 op perziken en pruimen onder glas een aantasting door een mijt, vermoedelijkPhyllocoptes fockeuiNal., waargenomen. Deze parasiet was voorheen in die cultuur in het Westland niet bekend.

Het blad van de aangetaste boomen krijgt een kleur als bij loodglans en krult dikwijls naar boven om. Mogelijk is de mijt afkomstig van de boomkweekerijen.

Stuifzwavel en nicotine gaven goede resultaten bij de bestrijding.

Keywords

Nicotine Plant Pathology Avant Soufre 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Avec un résumé: Un acarien, probablement Phyllocoptes fockeui Nal., attaque des pêchers et des pruniers (cultures de serres)

Resume

L'été 1946 on a observé un acarien, probablementPhyllocoptes fockeuiNal., qui attaque des pêchers et des pruniers (cultures de serres) en Westland. Avant 1946, dans ces cultures de serres, ce parasite était inconnu.

Le feuillage des plantes parasitées, présente une teinte plombée et plusieurs feuilles sont repliées en forme de cornet, dont l'ouverture est tournée vers le haut.

Probablement l'acarien fut importé en serres pendant l'hiver de 1945–1946 avec des jeunes arbres, qui venaient des pépinières.

Contre cet acarien on a obtenu des bons résultats avec du soufre et de la nicotine.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Verslag over de werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen Dienst over het jaar 1935.Google Scholar
 2. 2.
  H. Ross, Die Pflanzengallen Mittel- und Nordeuropas, 1927.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1946

Authors and Affiliations

 • W. M. Th. J. de Brouwer
  • 1
 1. 1.Proeftuin „Zuid-Hollandsch Glasdistrict”Naaldwijk

Personalised recommendations