Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 62, Issue 5, pp 226–235 | Cite as

Jaarlijkse periodiciteit in de parasitaire activiteit van stereum purpureum

With a summary: Annual periodicity in the parasitical activity of stereum purpureum

 • J. Grosjean
Article

Samenvatting

Inoculaties metStereum purpureum werden in september 1952 uitgevoerd bij pruimen (var. Czar), in totaal bij 52 takken. Periodiek werd daarna telkens één dezer takken afgesnedne en door terugisolatie getracht vast de stellen over welke afstand de schimmel in lengterichting door het hout van de tak was gegroeid. Het is gebleken, dat jaarlijks twee maal groestilstand kan optreden, ten eerste in de winter, wanneer de temperatuur beneden het minimum komt waarbij groei van de schimmel nog mogelijk is, en ten tweede gedurende een bepaalde periode in de zomer. Tijdens deze zomerperiode staat niet alleen de groei stil, maar is ook isolatie van de zwam uit het hout niet mogelijk. Deze zeer inactieve periode van de schimmel wordt niet direct door het temperatuurverloop bepaald, doch door de fysiologische toestand van de waardplant, die nog niet te veel onder de aantasting mag hebden geleden; in zeer zwaar aangetaste takken treedt zij niet op, zoals bleek in de zomer van 1954 toen de takken zwaar ziek en grotendeels reeds afgestorven waren. In werkelijkheid is deze inactieve zomerperiode van de schimmel dus een periode van verhoogde resistentie van de waardplant. Het is mogelijk, dat deze resistentieverhoging wordt veroorzaakt door bepaalde producten van de koolzuurassimilatie, die zich van de bladeren naar het hout begeven en in de loop van de zomer een concentratie bereiken hoog genoeg om de groei van de schimmel te beletten.

Om de aangetaste gedeelten van het hout kunnen zich donkere zônes vormen, wanneer de groei van de schimmel gedurende zekere tijd heeft gestagneerd; deze hebben geen betekenis als barrière voor de schimmel.

Enige conclusies van belang voor de practijk van de loodglansbestrijding kunnen uit deze waarnemingen worden getrokken.

Keywords

Plant Pathology Alleen Annual Periodicity Parasitical Activity Veroorzaakt Door 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Anonymus, — 1946. De loodglansziekte onzer fruitgewassen. Versl. en Meded. Plantenziektenk. Dienst nr. 10.Google Scholar
 2. Brooks, F. T. andStorey, H. H., — 1923. Silver-leaf disease IV. J. Pomology Horitic. Sci. 3: 1–25.Google Scholar
 3. Brooks, F. T. andMoore, W. C., — 1926. Silver-leaf disease V. J. Pomology and Hortic. Sci. 5: 61–97.Google Scholar
 4. Brooks, F. T. andBrenchley, G. H., — 1931. Silver-leaf disease VI. J. Pomology Hortic. Sci. 9: 1–29.Google Scholar
 5. Campbell, A. H., — 1933, 1934, 1936. Zone lines in plant tissues. Ann. Appl. Biol. 20: 123–145; 21: 1–22; 23: 453–464.Google Scholar
 6. Harris, R. V., — 1953. East Malling Res. Sta., Ann. Rep. 1953: 37; 1954: 34.Google Scholar
 7. Hopp, H., — 1938. The formation of coloured zones by wood-destroying fungi. Phytopat. 28: 601–620.Google Scholar
 8. Roach, W. A., — 1953. 1954. East Malling Res. Sta. Ann. Rep. 1953: 35; 1954: 33.Google Scholar
 9. Rudau, B., — 1917. Vergleichende Untersuchungen über die Biologie Holzzerstörender Pilze. Beitr. Biologie der Pflanzen 13: 375–458.Google Scholar
 10. Siebs, E., — 1955. Untersuchungen über die Schorfresistenz von Birnen III. Phytopath. Z. 23: 37–48.Google Scholar
 11. Swarbrick, T., — 1926. The healing of wounds in woody stems. J. Pomology Hortic. Sci. 5: 98–113.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1955

Authors and Affiliations

 • J. Grosjean
  • 1
 1. 1.Instituut voor Plantenziektenkungid Onderzoek (I.P.O.)Wageningen

Personalised recommendations