Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 90, Issue 2, pp 71–78 | Cite as

Infection and necrosis of cowpea mesophyll cells by tobacco necrosis virus and two strains of tobacco mosaic virus

 • J. Salinas Calvete
 • D. H. Wieringa-Brants
Article

Abstract

When cowpea mesophyll tissue with or without any epidermal layer was inoculated with tobacco necrosis virus (TNV), local necrotic lesions were produced. In epidermal strips isolated after inoculation of intact leaves local lesions were never observed. Homogenates of epidermal strips removed within 30 min after inoculation of the leaf with the cowpea strain of tobacco mosaic virus (Cp-TMV) or with TNV and incubated on agar for 2 or 4 days were not infectious. However, when clusters of mesophyll cells or vein pieces were still attached to the epidermal strips after stripping, the homogenates showed virus activity. When cowpea leaves were inoculated with Cp-TMV or a common strain of TMV (TMV-U) infective virus material was present in the mesophyll tissue as measured in the homogenates, at the moment of stripping, i.e. within 10 min after inculation.

It may be concluded that cowpea mesophyll cells can act as primary sites of viral ingress into the leaf and that the epidermis is not required for necrosis production after virus inoculation.

Samenvatting

De mogelijkheid werd onderzocht om cowpea-mesofylcellen zonder de aanwezigheid van epidermiscellen met TNV te infecteren. Kleine lokale necrotische lesies werden 40–72 uur na inoculatie zichtbaar waaruit blijkt, dat bij cowpea de epidermis niet noodzakelijk is voor de vorming van TNV-lesies. Geïsoleerd epidermisweefsel vertoonde nooit lokale lesies. Homogenaten van met TNV geïnoculeerde en daarna geïsoleerde cowpea-epidermisstukjes werden getoetst op virusactivitiet. Als de stukjes volledig vrij waren van mesofylcellen of nerfweefsel, dan vond daarin geen virusvermeerdering plaats tijdens een incubatie van 2 of 4 dagen op agar. Als na het strippen nog enkele mesofylcellen of nerfstukjes aanwezig waren, kon wel enige virusactiviteit in de homogenaten worden aangetoond.

In cowpeabladeren die geïnoculeerd werden met de cowpea-stam van TMV of de normale stam van TMV had infectieus virusmateriaal al binnen 10 min na inoculatie het mesofyl bereikt. Blijkbaar is in cowpeabladeren de epidermis niet noodzakelijk voor de binnenkomst van virus of voor de necroseproduktie na virusinoculatie.

Additional keywords

Vigna unguiculata epidermis 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Coutts, R.H.A., 1980. Virus induced local lesions on cowpea leaves: the role of the epidermis and the effects of kinetin. Phytopath. Z. 97:307–316.Google Scholar
 2. Dijkstra, J., 1962. On the early stages of infection by tobacco mosaic virus inNicotiana glutinosa L. Virology 18:142–143.Google Scholar
 3. Duafala, T. & Nemanic, M.K., 1974. Tobacco mosaic virus particles on inoculated leaves observed with SEM. In: Johari, O.M. & Corvin, I. (Eds), Scanning electron microscopy, Part II. IIT Research Inst., Chicago, pp. 421–428.Google Scholar
 4. Ehara, Y. & Misawa, T., 1967. Studies on the infection of cucumber mosaic virus. IV. Virus infectibility of epidermal cells and mesophyll cells. Tohoku J. agric. Res. 18:11–17.Google Scholar
 5. Favali, M.A., Conti, G.G. & Bassi, M., 1977. Some observations on virus-induced local lesions by transmission and scanning electron microscopy. Acta phytopath. hung. 12:141–150.Google Scholar
 6. Fry, P.R. & Matthews, R.E.F., 1963. Timing of some early events following inoculation with tobacco mosaic virus. Virology 19:461–469.PubMedGoogle Scholar
 7. Gooding, G.V., Jr. & Hebert, T.T., 1967. A simple technique for purification of tobacco mosaic virus in large quantities. Phytopathology 57:1285.PubMedGoogle Scholar
 8. Kasamo, K. & Shimomura, T., 1977. The role of the epidermis in local lesion formation and the multiplication of tobacco mosaic virus and its relation to kinetin. Virology 76:12–18.PubMedGoogle Scholar
 9. Kassanis, B., 1964. Properties of tobacco necrosis virus and its association with satellite virus. Ann. Inst. Phytopath. Benaki 6:7–26.Google Scholar
 10. Salinas Calvete, J. & Wieringa-Brants, D.H., 1981. The infectibility of cowpea mesophyll cells by tobacco necrosis virus. Neth. J. Pl. Path. 87:211–216.Google Scholar
 11. Sulzinski, M.A. & Zaitlin, M., 1982. Tobacco mosaic virus replication in resistant and susceptible plants: in some resistant species virus is confined to a small number of initially infected cells. Virology 121:12–19.Google Scholar
 12. Takahashi, T., 1973. Studies on viral pathogenesis in plant hosts. IV. Comparison of early process of tobacco mosaic virus infection in the leaves of ‘Samsun NN’ and ‘Samsun’ tobacco plants. Phytopath. Z. 77:157–168.Google Scholar
 13. Wieringa-Brants, D.H., 1981. The role of the epidermis in virusinduced local lesions on cowpea and tobacco leaves. J. gen. Virol 54:209–212.Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1984

Authors and Affiliations

 • J. Salinas Calvete
  • 1
 • D. H. Wieringa-Brants
  • 1
 1. 1.Willie Commelin Scholten Phytopathological LaboratoryBaarnthe Netherlands

Personalised recommendations