Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 93, Issue 5, pp 241–244 | Cite as

Cassava latent virus specific DNAs in mosaic diseased cassava of Nigerian origin

 • R. H. A. Coutts
 • K. W. Buck
Short Communication

Samenvatting

Het genoom van het ‘cassava latent’ virus (CLV), een geminivirus, bestaat uit twee cirkelvormige, enkelstrengige DNA-moleculen nl. DNA 1 (2,78 kb) en DNA 2 (2,72 kb). DNA, verkregen uitNicotiana benthamiana-planten, die mechanisch waren geïnoculeerd met sap van natuurlijk geïnfecteerde cassaveplanten, bevat naast het enkelstrengige genoom-DNA en de corresponderende open, lineaire en via covalent-bindingen gesloten cirkelvormige, extra-getwiste, dubbelstrengige vormen, een enkelstrengig DNA, dat kleiner is dan het genoom-DNA (c. 1,3 kb). Van dit DNA is aangetoond, dat het fungeert als een defect DNA. Het kleinere DNA interfereert met de functies van het genoom-DNA waardoor de plant minder hevige ziektebeelden gaat vertonen. Het was echter nog niet bekend of dezelfde DNA-vormen in het veld voorkomen in natuurlijk geïnfecteerde cassaveplanten met mozaïeksymptomen. In het hier beschreven onderzoek is aangetoond, dat de DNA-vormen in natuurlijk geïnfecteerde cassaveplanten overeenkomen met die in kunstmatig met het CLV geïnfecteerdeN. benthamiana-planten. De hoeveelheid DNA, kleiner dan het genoom, wordt echter sterk verhoogd door passage van het virus van cassave naarN. benthamiana. De mogelijkheid, dat de hoeveelheid van het DNA, kleiner dan het genoom, in mozaïek-vertonende cassaveplanten gecorreleerd is met de mate van symptoomexpressie wordt besproken.

Keywords

Plant Pathology Cassava Specific DNAs Latent Virus Mosaic Diseased Cassava 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Adejare, G.O. & Coutts, R.H.A., 1982. The isolation and characterisation of a virus from Nigerian cassava plants affected by the cassava mosaic disease and attempted transmission of the disease. Phytopathologische Zeitschrift 103: 198–210.Google Scholar
 2. Coutts, R.H.A. & Buck, K.W., 1985. DNA and RNA polymerase activities of nuclei and hypotonic extracts of nuclei isolated from tomato golden mosaic virus infected leaves. Nucleic Acids Research 13: 7881–7897.PubMedGoogle Scholar
 3. Hamilton, W.D.O., Bisaro, D.M. & Buck, K.W., 1982. Identification of novel DNA forms in tomato golden mosaic virus infected tissue: Evidence for a two component genome. Nucleic Acids Research 10: 4901–4910.PubMedGoogle Scholar
 4. Harrison, B.D., 1985. Advances in geminivirus research. Annual Review of Phytopathology 23: 55–82.Google Scholar
 5. Holland, J.J., 1985. Generation and replication of defective viral genomes. In: Fields, B.W. (Ed), Virology. Raven Press, New York p. 77–99.Google Scholar
 6. Stanley, J., 1983. Infectivity of the cloned geminivirus genome requires sequences from both DNAs. Nature 305: 643–645.Google Scholar
 7. Stanley, J., 1985. The molecular biology of geminiviruses. Advances in Viruses Research 30: 139–177.Google Scholar
 8. Stanley, J., & Gay, M.R., 1983. The nucleotide sequence of cassava latent virus DNA. Nature 301: 260–262.Google Scholar
 9. Stanley, J. & Townsend, R., 1985. Characterisation of DNA forms associated with cassava latent virus infection. Nucleic Acids Research 13: 2189–2206.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1987

Authors and Affiliations

 • R. H. A. Coutts
  • 1
 • K. W. Buck
  • 1
 1. 1.Department of Pure and Applied BiologyImperial College of Science and TechnologyLondonUK

Personalised recommendations