Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 94, Issue 6, pp 307–310 | Cite as

Use of detached tomato leaves to test for resistance to tomato mosaic virus

 • Pim Lindhout
 • Wanda Korta
 • Jeanne Dijkstra
Short Communication

Samenvatting

Een methode werd ontwikkeld om de resistentie van in de kas geteelde tomateplanten tegen tomatemozaïek virus (ToMV) te bepalen. Bladeren van een vatbare en een resistente cultivar werden afgesneden en geïnoculeerd met ToMV. Na 6, 10 en 17 dagen werden de geïnoculeerde bladeren getoetst op de aanwezigheid van virus met ELISA en door inoculatie van bladeren vanNicotiana glutinosa. Met beide toetsmethoden kon de virustoename in de vatbare cultivar al vroeg na inoculatie duidelijk worden aangetoond. In de bladeren van de resistente cultivar was een zeer kleine hoeveelheid virus pas laat na de inoculatie aantoonbaar. Met deze methode is het mogelijk om de resistentie tegen ToMV te bepalen, tevens zaad te winnen en landbouwkundige eigenschappen te evalueren, zonder de plant te infecteren.

Additional keywords

ELISA bioassy Lycopersicon esculentum 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Broadbent, L., 1960. The epidemiology of tomato mosaic: a review of the literature. Report of Glasshouse Crops Research Institute Littlehampton, Sussex, England 1959: 96–116.Google Scholar
 2. Clark, M. F. & Adams, A. N., 1977. Characteristics of the microplate method of enzyme-linked immunosorbent assay for the detection of plant viruses. Journal of General Virology 34: 475–483.PubMedGoogle Scholar
 3. Dijkstra, J., Bos, L., Bouwmeester, H. J., Hadiastono, T. & Lohuis, H., 1987. Identification of blackeye cowpea mosaic virus from germplasm of yard-long bean and from soybean, and the relationships between blackeye cowpea mosaic virus and cowpea aphid-borne mosaic virus. Netherlands Journal of Plant Pathology 93: 115–133.Google Scholar
 4. Hollings, M. & Huttinga, H., 1976. Tomato mosaic virus. CMI/AAB. Descriptions of plant viruses 156: 6 pp.Google Scholar
 5. Maat, D. Z. & Bokx, J. A. de, 1978. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELIZA) for the detection of potato virus A and Y in potato leaves and sprouts. Netherlands Journal of Plant Pathology 84: 167–173.Google Scholar
 6. Motoyoshi, F. & Oshima, N. 1977. Expression of genetically controlled resistance to tobacco mosaic virus infection in isolated tomato leaf mesophyll protoplasts. Journal of General Virology 34: 499–506.Google Scholar
 7. Pelham, J., 1966. Resistance in tomato to tobacco mosaic virus. Euphytica 15: 258–267.Google Scholar
 8. Pelham, J., 1972. Strain-genotype interaction of tobacco mosaic virus in tomato. Annals of Applied Biology 71: 219–228.Google Scholar
 9. Rast, A. Th. B., 1985. Isolation and identification of pathogenic strains of tomato mosaic virus by host passage. Netherlands Journal of Plant Pathology 91: 285–294.Google Scholar
 10. Rufty, R. C., Wernsman, E. A. & Gooding, G. V. Jr., 1987. Use of detached leaves to evaluate tobacco haploids and doubled haploids for resistance to tobacco mosaic virus,Meloidogyne incognita, andPseudomonas syringae pv. tabaci. Phytopathology 77: 60–62.Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1988

Authors and Affiliations

 • Pim Lindhout
  • 1
 • Wanda Korta
  • 2
 • Jeanne Dijkstra
  • 3
 1. 1.Institute for Horticultural Plant Breeding (IVT)Wageningenthe Netherlands
 2. 2.Station for Horticultural Plant BreedingKrzeszowicePoland
 3. 3.Department of Virology, WageningenAgricultural UniversityWageningenthe Netherlands

Personalised recommendations