Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 69, Issue 5, pp 279–286 | Cite as

An analysis of the diphenylamine reaction in sap of healthy and leaf roll virus infected potato plants

Een analyse van de difenylamine-reactie in sap van gezonde en bladrolzieke aardappelplanten

 • D. Peters
 • F. L. Dieleman
Article

Summary

An analysis was made of a difference in colour development between saps from healthy and leaf roll virus (PLRV) infected potato plants, manifested in the diphenylamine reaction ofDische. The colour development was found to be caused by sugars. The differences in colour development were due to the sugar concentration which could be different in healthy and diseased leaves, and not to DNA in the latter. We could correlate the increases in sugar concentration with the severity of virus symptoms. The mechanical transmission of the PLRV, as suggested byBrandenburg (1962), could not be confirmed.

Samenvatting

Een verschil in kleur, dat tussen sap van gezonde en bladrolviruszieke aardappelplanten door de difenylmaine-reactie vanDische kan optreden, werd geanalyseerd. Het bleek dat de kleurontwikkeling werd veroorzaakt door suikers. De verschillen in kleur van de reactiemengsels waren te wijten aan het feit dat de suikerconcentratie in bladeren van zieke planten een hogere waarde kan bereiken dan in bladeren van gezonde planten en niet aan een hoger desoxyribonucleïnezuurgehalte in zieke bladeren. Er bleek een duidelijke correlatie te bestaan tussen de stijging van de suikerconcentratie en de sterkte van de bladrolsymptomen. De mechanische overdracht van het bladrolvirus, zoals die doorBrandenburg (1962) was gesuggereed, kon niet worden bevestigd.

Keywords

Colour Sugar Plant Pathology Sugar Concentration Colour Development 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Brandenburg, E., — 1962. Untersuchungen über das Blattrollvirus der Kartoffel 1. Mechanische Übertragung und chemischer Nachweis des Blattrrollvirus mit Diphenylamin in Blattsaft. Phytopath. Z. 43: 420–424.Google Scholar
 2. Burton, K., — 1955. A study of the conditions and mechanism of the diphenylamine reaction for the colorimetric estimation of desoxyribonucleic acid. Biochem. J. 62: 315–323.Google Scholar
 3. Coïc, Y., — 1945. Contribution à l'étude de l'action du virus de l'enroulement sur la physiologie générale de la pomme de terre. Ann. agron., Paris.Google Scholar
 4. Dische, Z., — 1955, in:E. Chargaff, & J. N. Davidson, Nucleic acids 1, New York: 285–290.Google Scholar
 5. Dische, Z., — Spot tests in organic analysis, Amsterdam: 361–377.Google Scholar
 6. Feigl, F., — Spot tests in organic analysis, Amsterdam: 361–377.Google Scholar
 7. Murphy, P. A., — 1932. On the causes of rolling in potato foliage; and on some further insect carriers of the leaf-roll disease. Sci. Proc. R. Dublin Soc. 17: 163–184.Google Scholar
 8. Ogur, M. &G. Rosen, — 1950. The nucleic acids of plant tissues 1. The extraction and estimation of desoxypentose nucleic acid and pentose acid. Arch. Biochem. Biophys. 25: 262–276.Google Scholar
 9. Oortwijn Botjes, J. G., — 1920. De bladrolziekte van de aardappelplant. Thesis, Wageningen.Google Scholar
 10. Sarkar, S., — 1962. Tätigkeitsbericht der Max Planck Institut. Naturwissenschaften 49: 561.Google Scholar
 11. Stange, L., — 1959. in:H. F. Linskens, Papierchromatographie in der Botanik, Berlin: 81–110.Google Scholar
 12. Thung, T. H., — 1928. Physiologisch onderzoek met betrekking tot het virus der bladrolziekte van de aardappelplant, Solanum tuberosum L. Thesis, Wageningen.Google Scholar
 13. Verhoeks, J. L. Manuscript in preparation.Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1963

Authors and Affiliations

 • D. Peters
  • 1
 • F. L. Dieleman
  • 1
 1. 1.Laboratory of VirologyWageningenThe Netherlands

Personalised recommendations