Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 44, Issue 1, pp 45–48 | Cite as

Uit de Buitenlandsche literatuur

Article
  • 9 Downloads

Keywords

Plant Pathology 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuuropgave

  1. 1).
    In Augustus 1937 ontving de Plantenziektenkundige Dienst van de fa. B. Meindersma te Den Haag een monster van het Fransche preparaat „Métaldéhydine”, waarvoor de fabrikant, S. C. A. A. F. te Parijs, vertegenwoordiging in Nederland zocht. In het begeleidend prospectus wordt aangeraden, per 1 ha gebruik te maken van c.a. 1 1/2 kg Métaldéhydine met 30 kg zemelen en 4 liter water. In dit mengsel is de dosis Métaldéhydine dus ongeveer 3×zoo groot als de dosis fijngemalen Meta volgens het Engelsche recept.Google Scholar
  2. 1).
    Derrispoeder is in ons land ook goed werkzaam gebleken.Google Scholar
  3. 1).
    Klaarblijkelijk producten als de Betanaphtol Tree bands, vermeld in het Jaarverslag van den Plzk. D. over 1936, p, 56.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1938

Personalised recommendations