Advertisement

Genetica

, Volume 2, Issue 1, pp 214–234 | Cite as

Theoretische steun voor de kruisingstheorie

 • J. P. Lotsy
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1).
  Kerner von Marilaun, A. Können aus Bastarden Arten werden? (Oesterr bot. Zschr. 21 no. 2. 1876 p. 6).Google Scholar
 2. 1).
  Bv.Oenothera.Google Scholar
 3. 1).
  Duidelijk bewezen doorBrainerd's Viola-kruisingen.Google Scholar

Copyright information

© Martinus Nijhoff 1920

Authors and Affiliations

 • J. P. Lotsy

There are no affiliations available

Personalised recommendations