Advertisement

Netherlands journal of plant pathology

, Volume 83, Issue 2, pp 73–83 | Cite as

Studies on the sterile male technique as a means of control of Adoxophyes orana (Lepidoptera, Tortricidae). 5. Release trials

 • G. W. Ankersmit
 • C. J. A. Barel
 • J. D. Mobach
 • I. Schout-Parren
 • G. Wassenberg-De Vries
Article

Abstract

In release trials with sterile males ofAdoxophyes orana in an apple orchard of 1.4 ha in 1971 and in an other orchard of 1.9 ha in 1973 and 1974 a marked decrease in the population ofA. orana was observed. Release of sterile males seemed to cause the effect. Immigration of moths, usually not more than a few hundreds, did not disturb the programme but would obviously prevent eradication and control at low level. Other tortricids increased in the absence of chemical control but less competition fromA. orana might also offer some explanation. The other tortricids were responsible for up to 9% damage among apples. Consequently the sterile male method specifically against one pest does not result in an important reduction in the number of sprays and a specific control method is not always the solution to pest problems in integrated control.

Samenvatting

Twee loslaatproeven met steriele mannetjes ter bestrijding van de vruchtbladrollerAdoxophyes orana worden beschreven.

In de eerste, uitgevoerd in 1971 bij Overberg, werden 41000, met 25 krad gamma-stralen gesteriliseerde mannetjes bij de eerste vlucht, en 56000 tijdens de tweede vlucht losgelaten. In geen van de proeven werden de mannetjes van de wijfjes gescheiden. De sexe verhouding was circa 1∶1. Alle losgelaten motten waren gemerkt met Calco Red Oil D. Terugvangsten met vanglampen gaven een verhouding tussen losgelaten en wilde motten van 4∶1 in de eerste vlucht en 13∶1 in de tweede vlucht (Tabel 3). Tellingen van de aantallen larven, door het afzoeken van hele bomen, wezen op teruggang van het aantal rupsen (Tabel 4). De vangst aan wilde mannetjes in de vanglamp wijst op een duidelijke immigratie uit de omgeving (Tabel 3). Het aantal andere bladrollersoorten bleek sterk toe te nemen (Tabel 4).

In de tweede proef, uitgevoerd in 1973 en 1974 bij Lienden, werden tijdens de eerste en tweede vlucht van 1973 resp. 17000 en 37000 mannetjes losgelaten en in 1974 resp. 55000 en 26000. De bestralingsdosis bedroeg 25 krad. De wijfjes werden in gelijke aantallen mee losgelaten. De motten waren gemerkt met ‘Rotor kleurstoffen’ en werden teruggevangen in feromoonvallen. De terugvangverhouding bedroeg in 1973 tijdens de eerste vlucht 9∶1 (Tabel 3). In 1974 was deze resp. 9∶1 en 21∶1. De larvetellingen (Tabel 4) wezen weer op sterke teruggang vanA. orana. Ook hier bleken andere soorten sterk in aantal toe te nemen (Tabel 5) zodat toch nog een vrij belangrijke bladrollerschade in de oogst ontstond.

Hoewel de populatiedaling in beide proeven zeer duidelijk was, kan toch nog niet met zekerheid tot succes van de methode worden geconcludeerd omdat in de laatste jaren de betekenis vanA. orana in geïntegreerd bestreden percelen afnam. Een belangrijke moeilijkheid blijkt ook de statistische bewerking van de tellingen te zijn, daarA. orana zeer sterk pleksgewijs voorkomt. Het verdelingstype kon niet altijd worden vastgesteld maar leek soms op dat van een negatieve binomiaal met k-waarden keliner dan 1 (Tabel 6).

Ook in deze proef werden aanwijzingen voor immigratie gevonden (Tabel 8). Deze is niet zo sterk dat het loslaatprogramma werd verstoord maar zou wel een uitvoerige campagne in de weg staan.

Door het toenemend optreden van andere bladrollersoorten wordt het doel van de specifieke bestrijding vanA. orana verijdeld, daar toch nog chemische bestrijding noodzakelijk blijft. De specifieke bestrijdingsmethode hoeft dus niet altijd een oplossing van een plaagprobleem in de geïntegreerde bestrijding te geven.

Keywords

Sterile Male Apple Orchard Male Method Release Trial Male Technique 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Ankersmit, G. W., 1975. The sterile-male technique as a means of controlling the summer fruit tortrixAdoxophyes orana F.R. (Lepidoptera, Tortricidae). C.r. Symp. Lutte intégrée en vergers. Bolzano, 1974, Org. int. Lutte biol./SROP 5: 271–275.Google Scholar
 2. Ankersmit, G.W. & Meer, F. Th. M. van der, 1973. Studies on the sterile-male technique as a means of control ofAdoxophyes orana (Lepidoptera, Tortricidae). 1. Problems of mass rearing (crowding effects). Neth. J.Pl. Path. 79: 54–61.CrossRefGoogle Scholar
 3. Ankersmit, G. W., Rabbinge, R. & Dijkman, H., 1977. Studies on the sterile-male technique as a means of control ofAdoxophyes orana (Lepidoptera, Tortricidae). 4. Technical and economical aspects of mass rearing. Neth. J.Pl. Path. 83: 27–39.CrossRefGoogle Scholar
 4. Barel, C. J. A., 1973. Studies on dispersal ofAdoxophyes orana F.v.R. in relation to the population sterilization technique. Meded. Landb. Hogesch. Wageningen 73 (7): 1–107.Google Scholar
 5. Berlinger, M. J., & Ankersmit, G. W., 1976. Prediapause and diapause development inAdoxophyes orana (Lepidoptera, Tortricidae). Neth. J.Pl. Path. 82: 147–149.CrossRefGoogle Scholar
 6. Denlinger, D. L., Ankersmit, G. W., & Noordink, J. Ph. W., 1973. Studies on the sterile male technique as a means of control ofAdoxophyes orana (Lepidoptera, Tortricidae). 3. An evaluation of competitiveness of laboratory reared moths. Neth. J.Pl. Path. 79: 229–235.CrossRefGoogle Scholar
 7. Evenhuis, H. H., 1974. Les hyménoptères parasites des tordeuses nuisibles aux vergers de pommiers aux Pays-Bas. Les Organismes auxiliaires en verger de pommiers. Org. int. Lutte biol./SROP: 53–59.Google Scholar
 8. Evenhuis, H. H. & Vlug, H. J., 1972. Morphologische Unterschiede zwischen den Mandibeln der am Apfel lebenden Raupen der Blattwicklerarten. Z. angew. Ent. 71: 152–155.CrossRefGoogle Scholar
 9. Evenhuis, H. H., Jong, D. J. de & Vlug, H. J., 1973. Die Puppen der in den Niederlanden am Apfel vorkommenden Blattwickler (Lepidoptera, Tortricidae). Z. angew. Ent. 73: 351–365.CrossRefGoogle Scholar
 10. Frankenhuyzen, A. van & Jong, D. J. de, 1964. Fenologische gegevens over de bij het onderzoek betrokken Lepidoptera, Tortricidae. In: H. J. de Fluiter, P. H. van de Pol & J. P. M. Woudenberg (Eds), Fenologisch en faunistisch onderzoek over boomgaardinsekten. Versl. landbouwk. Onderz. 69. 14: 85–119.Google Scholar
 11. Gruys, P., 1975. Development and implementation of an integrated control programme for apple orchards in the Netherlands. Proc. 8th Br. Insecticide Fungicide Conf. 3: 823–835. Brighton, 1975.Google Scholar
 12. Jong, D. J. de, Ankersmit, G. W., Barel, C. J. A. & Minks, A. K., 1971. Summer fruit tortrix mothAdoxophyes orana F.R.: Studies on biology, behaviour and population dynamics in relation to the application of the sterility principle. In: Application of induced sterility for control of lepidopterous populations, 27–39. International Atomic Energy Agency, Vienna.Google Scholar
 13. Minks, A. K. & Voerman, S., 1973. Sex pheromones of the summer fruit Tortrix moth,Adoxophyes orana: Trapping performance in the field. Entomologia exp. appl. 16: 541–549.CrossRefGoogle Scholar
 14. Snieder, D., Ankersmit, G. W., Velde, H. J. ter, 1973. Studies on the sterile-male technique as a means of control ofAdoxophyes orana F.R. (Lepidoptera, Tortricidae). 2. Dose-response curves after irradiation of the moth with X-rays or fast neutrons. Neth.J.Pl.Path. 79: 148–155.CrossRefGoogle Scholar
 15. Snieder, D. & Velde, H. J. ter, 1975. Inherited partial sterility and chromosomal rearrangements in succeding generations after irradiation ofAdoxophyes orana (Lepidoptera, Tortricidae) with substerilizing doses of X-rays and fast neutrons. Entomologia exp. appl. 18: 321–328.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1977

Authors and Affiliations

 • G. W. Ankersmit
  • 1
 • C. J. A. Barel
  • 1
 • J. D. Mobach
  • 1
 • I. Schout-Parren
  • 1
 • G. Wassenberg-De Vries
  • 1
 1. 1.Laboratory of EntomologyAgricultural UniversityWageningen

Personalised recommendations