Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 64, Issue 2, pp 130–141 | Cite as

De invloed van de temperatuur op het tijdstip van verpoppen en de duur van het popstadium vanEnarmonia pomonella L.

With a summary: Influence of temperature on the date of pupation and emergence of the codling moth, Enarmonia pomonellaL.

 • J. J. Post
 • D. J. de Jong
Article
 • 15 Downloads

Samenvatting

 1. 1.

  Een onderzoek naar de invloed van verwarming door kunstmatige bestraling van stukken boomschors op het tijdstip van verpoppen vanEnarmonia pomonella toonde aann, dat op sterk bestraalde schorsdelen de verpopping sneller inzette dan op minder sterk bestraalde gedeelten. Circa drie weken na het begin van de proef waren de larven in het sterkst bestraalde gedeelte reds voor circa 70% verpopt. In het minst sterk bestraalde gedeelte voor 30%.

   
 2. 2.

  Een onderzoek naar de invloed van de verschillen in temperatuur door bestraling op de duur van het popstadium (waarbij een stamstuk bezet met ongeveer 200 poppen als proefobject diende) liet zien, dat:

   
 1. a.

  de ‘vlucht’ in het sterkst bestraalde gedeelte circa vijf dagen eerder begon dan in het niet bestraalde gedeelte;

   
 2. b.

  ten aanzien van het 50% punt het verschil 15 dagen bedroeg;

   
 3. c.

  ten aanzien van het einde van de vlucht het verschil circa drie weken bedroeg.

   

Deze verschillen geven een basis voor de verklaring voor de in de vrije natuur geconstateerde zeer gerekte vlucht van de fruitmot

Summary

Preliminary investigations on the influence of differences of temperature due to artificial irradiation on the pupation of the codling moth (Enarmonia pomonella L.) have shown that the pupation began earlier in intensively irradiated pieces of the bark (figures 1, 2) than in less intensively irradiated pieces (figures 3, 4). About three weeks after the beginning of the experiment 70 percent of the larvae in the intensively irridiated bark were pupated, against 30 percent in the less intensively irradiated part.

A second experiment was set up to study the effect of the temperature on the emerging of the codling moths (figures 5, 6, 7). Some days before the beginning of this experiment the stem with about 200 full-grown larvae was exposed in the laboratory to a temperature of 30°C. After four days no larvae were found, so it was assumed that the pupation was completed. The irradiation experimen showed that the emerging of the moths in the intensively irradiated part of the stem began five days earlier than in the shadowed (not irradiated) part of the stem (fig. 8). In the intensively irradiated part of the stem the 50 percent level was reached 15 days earlier, the end of the flight came in the intensively irradiated part about three weeks earlier than in the shadowed part of the stem.

Some data on the emerging of the codling moth drawn from an experiment ofEvenhuis (1951) were used for a “prediction’ of the pupation of the larvae (fig. 9).

Keywords

Plant Pathology Bark Percent Level Preliminary Investigation Shadowed Part 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Evenhuis, H. H., — 1953. Bepaling van de tijdstippen waarop tegen het fruitmotje gespoten moet worden. T. Pl.ziekten 59: 9–22.Google Scholar
 2. Fransen, J. J., — 1939. Iepenziekte, iepenspintkevers en beider bestrijding. Diss. Wageningen.Google Scholar
 3. Geiger, R., — 1942. Das Klima der bodennahen Luftschicht. Braunschweig. Blz. 213 e.v.Google Scholar
 4. Jong, D. J. de, A. van Frankenhuysen &J. J. Post, — 1956. Kort verslag van het in 1955 verrichtte onderzoek naar de samenhang tussen temperatuur en de activiteit van het fruitmotje (Enarmonia pomonella L.) en de vruchtbladroller (Adoxophyes reticulana Hb). Rapport K.N.M.I. R III-181–1956.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1958

Authors and Affiliations

 • J. J. Post
  • 1
 • D. J. de Jong
  • 2
 1. 1.Koninklijk Nederlands Meteorologisch InstituutDe Bilt
 2. 2.Instituut voor Plantenziektenkundig OnderzoekWageningen

Personalised recommendations