Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 69, Issue 6, pp 298–313 | Cite as

Voetrot en „kanker” bij tomaat, veroorzaakt doorDidymella lycopersici

Foot- and stemrot of tomatoes, caused by Didymella lycopersici

 • K. Verhoeff
Article

Samenvatting

NaastBotrytis cinerea Pers. ex Fr. enRhizoctonia solani Kühn isAscochyta hortorum (Speg.) Sm. emend. Vogl., de imperfecte vorm van de schimmelDidymella lycopersici Kleb., een belangrijke veroorzaker van voetrot bij tomaat. Bovendien worden, behalve stengelbases, ook andere delen van de plant aangetast, waardoor grote schade wordt aangericht.

De optredende symptomen zijn afhankelijk van de wijze waarop de schimmel de plant aantast: van de grond uit via de wortels naar de stengelbasis, van de grond uit direct naar de stengel ter hoogte van het grondoppervlak of op bovengrondse delen van de plant. De optredende symptomen zijn ook afhankelijk van de temperatuur en van het ontwikkelingsstadium waarin de planten verkeren als zij worden aangetast.

Van de grond uit kunnen de hyfen de plant binnendringen zonder dat deze verwond behoeft te zijn. Via enkele door de schimmel beschadigde epidermiscellen groeien de hyfen intracellulair door vrijwel alle weefsels van de plant. Bovengrondse aantastingen, die via conidiën tot stand komen, kunnen alleen na verwonding van de epidermis ontstaan. Van de plaats van binnendringen af kunnen de hyfen over betrekkelijk grote afstanden in de stengel uitgroeien.

De minimum-, optimum- en maximum-temperatuur voor de groei van de hyfen in vitro liggen bij respectievelijk 4°, 21° en 32°C. Voor het ontkiemen der conidiën gelden ongeveer dezelfde waarden. In steriele grond kunnen de hyfen nabij het temperatuur-optimum ongeveer 2 mm per etmaal groeien.

Temperaturen beneden 19°C zijn gunstig om snelle doorwoekering van de stengelvoet te verkrijgen. Voor het ontstaan van aantastingen van de stengelvoet via het wortelstelsel zijn temperaturen beneden 15°C gunstig. Bovengrondse aantastingen kunnen zich tot 28°C ontwikkelen, maar verlopen bij temperaturen beneden 15°C het snelste.

Besmetting van het gewas vindt plaats via geïnfecteerde planteresten in de grond. Na aantasting van een tomateplant, die meestal via de wortels geschiedt, worden op de stengelbasis pycniden gevormd. Van hieruit vindt de verspreiding door middel van conidiën plaats.

Een effectieve bestrijding moet gericht zijn op het voorkomen en tegengaan van het door deze schimmel veroorzaakte voetrot.

Keywords

Plant Pathology Alleen Emend Door Deze Plant Aangetast 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Brooks, F. T. &S. R. Price, — 1913. A disease of tomatoes. New Phytol. 12: 13–21.Google Scholar
 2. Derbyshire, D. M., — 1960. Seed transmission of Didymella lycopersici. Plant Path. 9: 152.Google Scholar
 3. Evans, E., — 1954. Soil recolonization tube for studying recolonization of sterilized soil by micro-organisms. Nature, Lond. 173: 1196.Google Scholar
 4. Fisher, D. E., — 1954. Internal infection of tomato seed by Didymella lycopersici Kleb. Nature, Lond. 174: 656–657.Google Scholar
 5. Klebahn, H., — 1921. Der Pilz der Tomatenstengelkrankheit und seine Schlauchfruchtform. Z. PflKrankh. 31: 1–16.Google Scholar
 6. Knight, D. E. &W. G. Keyworth, — 1960 Didymella stem-rot of outdoor tomatoes 1. Studies on sources of infection and their elimination. Ann. appl. Biol. 48: 245–258.Google Scholar
 7. Liesau, O. F., — 1933. Zur Biologie von Didymella lycopersici, dem Erreger der Tomatenkrebskrankheit. Phytopath. Z. 5: 1–40.Google Scholar
 8. Lüstner, G., — 1927. Der Tomatenkrebs. Obst- u. Gemüseb. 11: 166–177.Google Scholar
 9. Maude, R. B., — 1959. Didymella stem and fruit rot of outdoor tomatoes. Trans. Brit. mycol. Soc. 42: 298.Google Scholar
 10. Maude, R. B., — 1962. Seed transmission of Didymella stem-rot of tomatoes. Ann. appl. Biol. 50: 105–111.Google Scholar
 11. Orth, H., — 1939. Untersuchungen über die Biologie und Bekämpfung des Erregers der Stengelfäule der Tomate (Didymella lycopersici Kleb.). Zbl. Parasitenk. II, 100: 211–244.Google Scholar
 12. Oyler, E. &W. H. Read, — 1942. A stem-rot of tomatoes caused by Didymella lycopersici. Gdnrs' Chron. 112: 120.Google Scholar
 13. Phillips, D. H., — 1956a. A study of the stem-rot of tomatoes caused by Didymella lycopersici Kleb., with particular reference to sources of infection. Thesis, Univ. London.Google Scholar
 14. Phillips, D. H., — 1956b. Tomato seed transmission of Didymella lycopersici Kleb. Trans. Brit. mycol. Soc. 39: 319–329.Google Scholar
 15. Phillips, D. H., — 1956c. Soil-borne infection of tomatoes by Didymella lycopersici Kleb. Trans. Brit. mycol. Soc. 39: 330–340.Google Scholar
 16. Schoevers, T. A. C., — 1929. De overgang van den tomatenkanker met het zaad. Versl. Pl-Ziekt. Dienst Wageningen 56: 12–15.Google Scholar
 17. Sheard, E., — 1943. A stem-rot of tomato, caused by Didymella lycopersici. Rep. exp. Res. Sta. Cheshunt 1942: 30–32.Google Scholar
 18. Sheard, E., — 1944. A stem-rot of tomato, caused by Didymella lycopersici. Rep. exp. Res. Sta. Cheshunt 1943: 33–37.Google Scholar
 19. Sheard, E., — 1945. Didymella stem-rot of tomato. Rep. exp. Res. Sta. Cheshunt 1944: 24–25.Google Scholar
 20. Sheard, E., — 1946. Stem-rot of tomato, caused by Didymella lycopersici. Rep. exp. Res. Sta. Cheshunt 1945: 31–42.Google Scholar
 21. Sheard, E., — 1947. Stem-rot of tomato, caused by Didymella lycopersici. Rep. exp. Res. Sta. Cheshunt 1946: 24–29.Google Scholar
 22. Small, T., — 1939. Tomato stem-rot or canker (Didymella lycopersici Kleb.). Rapp. États Jersey: 22–32.Google Scholar
 23. Verhoeff, K., — 1963. Voetrot bij tomaat, veroorzaakt door Rhizoctonia solani. Neth. J. Plant Path. 69: 265–278.Google Scholar
 24. Williams, P. H. &J. Hack, — 1957. The effect of certain soil treatments on Didymella stem-rot of tomatoes 1. Glasshouse experiments. Ann. appl. Biol. 45: 304–311.Google Scholar
 25. Williams, P. H., E. Sheard &W. H. Read, — 1953. Didymella stem-rot of the tomato. J. hort. Sci. 28: 278–294.Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1963

Authors and Affiliations

 • K. Verhoeff
  • 1
 1. 1.Instituut voor Plantenziektenkundig OnderzoekWageningen

Personalised recommendations