Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 59, Issue 5, pp 160–164 | Cite as

Dr W. K. J. Roepke als hoogleraar te Wageningen

 • J. G. Betrem
Article
 • 23 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Lijst van dissertaties van promovendi bij prof. Dr W. K. J. Roepke

 1. J. G. J. A. Maas. Het tapsysteem bijHevea brasiliensis op experimenteelen grondslag. 22 October 1924.Google Scholar
 2. P. van der Goot. Onderzoekingen over levenswijze en bestrijding van de witte rijstboorder op Java. 5 Februari 1925.Google Scholar
 3. W. H. de Jong. Een studie over emelten. 27 November 1925.Google Scholar
 4. C. J. H. Franssen.Aphis fabae Scop. en aanverwante soorten in Nederland. 20 Juni 1927.Google Scholar
 5. A. Minderhoud. Onderzoekingen over de wijze, waarop de honigbij haar voedsel verzamelt. 20 Februari 1929.Google Scholar
 6. L. G. E. Kalshoven. De biologie van de djatitermiet (Kalotermes tectonae Damm.) in verband met zijn bestrijding. 14 Februari 1930.Google Scholar
 7. H. N. Kluyver. Bijdrage tot de biologie en de ecologie van de spreeuw (Sturnus vulgaris L.) gedurende zijn voortplantingstijd. 16 Juni 1933.Google Scholar
 8. J. Doeksen. Bijdrage tot de morphologie der Thysanoptera. 10 Juli 1941.Google Scholar
 9. J. B. M. van Dinther. Morphologie en biologie van de schildluisChionaspis salicis L. 11 Mei 1950.Google Scholar
 10. M. Oostenbrink. Het aardappelaaltje (Heterodera rostockiensis Wollenweber), een gevaarlijke parasiet voor de eenzijdige aardappelen-cultuur. 11 Juli 1950.Google Scholar
 11. G. S. van Marle Spintbestrijding met moderne insecticiden in de Aalsmeerse Bloementeelt. 30 Mei 1951.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1953

Authors and Affiliations

 • J. G. Betrem

There are no affiliations available

Personalised recommendations