Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 63, Issue 4, pp 161–168 | Cite as

De stichting het Phytopathologisch Laboratorium „Willie Commelin Scholten”

 • L. C. P. Kerling
Hoofdartikelen

With a summary: The foundation „Phytopathological Laboratory „Willie Commelin Scholten”

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Jaarsveld, A., — 1952. Professor Westerdijk en het Laboratorium „Willie Commelin Scholten”. T. Pl. ziekten 58:202–206.Google Scholar
 2. Löhnis, M. P., — 1942. Professor Dr. Johanna Westerdijk. Ant. v. Leeuwenhoek 8:1–9.Google Scholar
 3. Ritzema Bos, J., — 1895. Het phytopathologisch onderzoek in Nederland en het Phytopathologisch Laboratorium Willie Commelin Scholten te Amsterdam. T. Pl. ziekten 1:1–12.Google Scholar
 4. Vries, Huge de, — 1896. Het Phytopathologisch Laboratorium Willie Commelin Scholten. Eigen Haard 22:133–136 en 149–152.Google Scholar
 5. Went, F. A. F. C., — 1931. Professor Dr. Johanna Westerdijk. Rede. Vakbl. v. Biologen 77:126–134.Google Scholar
 6. Westerdijk, J., — 1941. 50 jaar phytopathologie in Nederland. T. Pl. ziekten 47, 103–111.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1957

Authors and Affiliations

 • L. C. P. Kerling
  • 1
 1. 1.Phytopathologisch Laboratorium „Willie Commelin Scholten” te BaarnBaarnNederland

Personalised recommendations