Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 62, Issue 4, pp 174–176 | Cite as

Korte overdrachttijd van bladrolvirus

With a summary: A short transmission period for leafroll virus

 • V. de Meester-Manger Cats
Hoofdartikelen
 • 14 Downloads

Conclusie

Uit de bovenbeschreven infectieproeven is dus wel duidelijk aan het licht gekomen, dat de overdracht van het bladrolvirus in zeer korte tijd kan plaats vinden, naarPhysalis in ieder geval in een half uur. Hiermee zal rekening moeten worden gehouden bij de virusbestrijding. Hoe men deze snelle overdracht zal moeten interpreteren in verband met de verdere eigenschappen van het bladrolvirus, dat in allerlei opzichten overeenkomt met andere persistente viren, zal nader moeten worden onderzocht.

Summary

Groups of 5 virus freeMyzus persicae (Sulz.), which were not starved, were used in experiments to transmit leafroll virus. An acquisition period of 15 minutes on leafroll-infectedPhysalis floridana, followed immediately by an inoculation-period of 15 minutes onP. floridana seedlings, proved to be long enough for the transmission of leaf-roll virus: 31 out of 45 test plants ofP. floridana became infected. In the same way 11 out 18 of healthyP. floridana plants were infected when potato was used as a leafroll-source.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Day, M. F. andIrzykiewicz, H., — 1954. On the mechanism of transmission of non-persistent phytopathogenic viruses by Aphids. Australian J. Biol. Sc. 7: 251–273.Google Scholar
 2. Elze, D. L., — 1927. De verspreiding van virusziekten van de aardappel (Solanum tuberosum L.) door insekten (Transmission experiments with insects of virus diseases of the potato (Solanum tuberosum L.). Thesis, Landbouwhogeschool, Wageningen: 1–90.Google Scholar
 3. Kassanis, B., — 1952. Some factors affecting the transmission of leafroll virus by aphids. Ann. Appl. Biol. 39: 157–167.Google Scholar
 4. Loughnane, J. B., — 1943. Aphis rhamni Boyer; its occurrence in Ireland and its efficiency as a vector of potato viruses. J. Dept. Agric. Eire 40: 291–298.Google Scholar
 5. Roberts, F. M., — 1940. Studies on the feeding methods and penetration rates of Myzus persicae Sulz., Myzus circumflexus Buckt. and Macrosiphum gei Koch. Ann. Appl. Biol. 27: 348–358.Google Scholar
 6. Smith, K. M., — 1931. Study on potato virus diseases. IX. Some further experiments on the insect transmission of potato leafroll, Ann. Appl. Biol. 18: 141.Google Scholar
 7. Watson, M. A. andRoberts, F. M., — 1939. A comparative study of the transmission of Hyoscyamus virus 3, potato virus Y and cucumber virus 1 by the vectors Myzus persicae (Sulz.), M. circumflexus (Buckt.), and Macrosiphum gei (Koch). Proc. Roy. Soc. B. 127: 543–576.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1956

Authors and Affiliations

 • V. de Meester-Manger Cats
  • 1
 1. 1.Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (I.P.O.)Wageningen

Personalised recommendations