Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 66, Issue 2, pp 91–101 | Cite as

De bestrijding vanBotrytis in lijnzaad

With a summary: Control ofBotrytis infection of flax seed

 • J. van der Spek
Hoofdartikelen

Samenvatting

In de inleiding wordt duidelijk gemaakt, dat het optreden van de grauwe schimmel door cultuurmaatregelen in belangrijke mate kan worden beperkt. Toch zal het zaad vaak in meerdere of mindere mate metBotrytis geïnfecteerd blijven, daar de weersomstandigheden in Nederland meestal gunstig zijn voor het optreden van deze ziekte. Een effectieve ontsmetting van het zaad is dus gewenst. Deze kan worden verkregen door het zaad met een vluchtig, kwikbevattend middel te behandelen en vervolgens 3 tot 4 weken op te slaan.

Er wordt een aantal beperkingen en raadgevingen bij het toepassen van deze wijze van ontsmetten gegeven.

Tenslotte wordt nog ingegaan op de z.g. „dubbele ontsmetting”.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Anonymus, — 1958. Ontsmetting van zaailijnzaad. Bericht no. 1310, Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen.Google Scholar
 2. Gassner, G., — 1927. Über primäre und sekundäre Beizwirkung. Angew. Bot. 9: 66–76.Google Scholar
 3. Gassner, G., — 1951. Über Gaswirkungen quecksilberhaltiger Beizmittel. Nachr.-Bl. dtsch. Pfl.-Sch.-D., Braunschweig 3: 113–117.Google Scholar
 4. Lindström, O., — 1958. Seed disinfection. Mechanism of liquid seed treatment. Agr. Food Chem. 6: 283–298.CrossRefGoogle Scholar
 5. Schumann, G., — 1955. Weitere Beobachtungen über den Einfluss von Umweltbedingungen auf die Wirkung von Beizmitteln bei der Steinbrandbekämpfung. Z.Pfl.-Bau Pfl.-Sch. 6 (50): 194–204.Google Scholar
 6. Spek, J. van der, — 1956. Kiemplantinfectie door Botrytis bij vlas (Ref.). T.Pl.-ziekten 62: 28–29.Google Scholar
 7. Spek, J. van der, — 1957a. De invloed der uitwendige omstandigheden op het effect van de ontsmetting van lijnzaad. Meded. Landbouwhogeschool Gent 22: 535–545.Google Scholar
 8. Spek, J. van der, — 1957b. Grey mould of flax. Techn. Bull. issued by the Foundation for the Growing and Processing of Flax, 5: 51–56.Google Scholar
 9. Spek, J. van der, — 1958. Verslag van het „3e Congrès Technique van de Confédération Internationale du Lin et du Chanvre” te Versailles, gehouden in februri 1958 (ter perse).Google Scholar
 10. Tempe, J. de, — 1958. Infectie van lijnzaad met Botrytis. Waardering en bestrijding. T.Pl.-ziekten 64, 281–296.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1960

Authors and Affiliations

 • J. van der Spek
  • 1
 1. 1.Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (I.P.O.)Wageningen

Personalised recommendations