Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 68, Issue 1, pp 114–119 | Cite as

Een bladvlekkenziekte bij Liguster, veroorzaakt doorCercospora ligustrina nov. spec.

With a summary: A leafspot disease of privet, caused byCercospora ligustrina nov. spec.

  • G. H. Boerema
Hoofdartikelen

Samenvatting

Een op verscheidene kwekerijen in Nederland bij diverse ligustersoorten optredende bladvlekkenziekte, waarvan de symptomen uitvoerig zijn besproken, bleek te worden veroorzaakt door een onbekendeCercospora-soort. Deze schimmel wordt in deze publikatie beschreven alsCercospora ligustrina.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. Chupp, C., — 1953. A monograph of the fungus genus Cercospora. Ithaca, New York.Google Scholar
  2. Roumeguère, C., — 1883. Fungi Gallici exsiccati no. 2521. Rev. Myc. 4: 177.Google Scholar
  3. Solheim, W. G. &F. L. Stevens, — 1931. Cercospora studies II. Some tropical Cercosporae. Mycologia 23: 365, 402.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1962

Authors and Affiliations

  • G. H. Boerema
    • 1
  1. 1.Plantenziektenkundige DienstWageningen

Personalised recommendations