Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 65, Issue 6, pp 193–255 | Cite as

Onderzoekingen over het optreden en de bestrijding van valse meeldauw (Peronospora destructor) bij uien

With a sumary: Investigations on the occurrence and the control of downy mildew (Peronospora destrucotr)in onlons

 • A. M. van Doorn
Hoofdartikelen

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Beekom, C. W. C. van, — 1952. Uien en sjalotten. Tuinbouwvoorlichtingsdienst Meded. 49: 71–73.Google Scholar
 2. Berry, S. Z. &G. N. Davis, — 1957. Formation of oospores by Peronospora destructor and their possible relation to epiphytology. Pl. Dis. Reptr. 41: 3–6.Google Scholar
 3. Bruninsma, F., — 1957. Warme bewaring van plantsjalotten. Meded. Proefst. Groenteteelt Ned., Alkmaar Meded. 5.Google Scholar
 4. Bruinsma, F. &J. W. Seinhorst, — 1954. Warmwaterbehandeling van sjalotten tegen aantasting door stengelaaltjes. Meded. Dir. Tuinb. 17: 437–447.Google Scholar
 5. Butler, E. J. & S. G. Jones, — 1955. Plant Pathology: 693–699.Google Scholar
 6. Cook, H. T., — 1932. Studies on the downy mildew of onions and the causal organism, Peronospora destructor (Berk.) Casp., Agr. Exp. Stat., Cornell Univ. Mem 143: 1–40.Google Scholar
 7. Drost, W. J., — 1946. Bestrijding uienmeeldauw. N.A.K.G. Meded. 4.Google Scholar
 8. Hiura, M., — 1930. Studies on some downy mildews of agricultural plants. IV. On the downy mildew of the Welsh oinion. (Report I). Abstr. Rev. appl. Mycol. 10: 7, 1931.Google Scholar
 9. Katterfeld, N. O., — 1926. Contribution to the biology of Peronospora Schleideni Ung., Abstr. Rev. appl. Mycol. 7: 216–217, 1928.Google Scholar
 10. Koert, J. L., — 1949. De teelt van plantuien. Groenten en Fruit 4: 610.Google Scholar
 11. McKay, R., — 1939. Observations on onion mildew caused by the fungus Peronospora schleideniana W.G.Sm., J. roy. hort. Soc. 64: 272–285.Google Scholar
 12. McKay, R., — 1957. The longevity of the oospores of onion downy mildew Peronospora destructor (Berk.). Casp. Proc. roy. Dubl. Soc. 27: 295–307.Google Scholar
 13. Murphy, P. A., — 1921. The presence of Perennial Mycelium in Peronospora schleideni Unger. Nature 108: 304.Google Scholar
 14. Murphy, P. A. &R. McKay, — 1962a. The downy mildew of onion Peronospora Schleideni) with particular reference to the hibernation of the parasite. Proc. roy. Dubl. Soc. 18: 237–261.Google Scholar
 15. Murphy, P. A. &R. McKay, — 1926b. Some new factors concerning onion mildew. Dep. Lands agr. J. Ireland 26: 115–123.Google Scholar
 16. Murphy, P. A. &R. McKay, — 1932. Further observations and experiments on the origin and control of onion mildew. Dep. Lands agr. J., Ireland 31: 60–76.Google Scholar
 17. Nelson, R., — 1951. Control of onion mildew with dust fungicides. Phytopath. 41: 28.Google Scholar
 18. Newhall, A. G. &W. A. Rawlins, — 1952. Control of onion blast and mildew with carbamates. Phytopath. 42: 212–214.Google Scholar
 19. Oort, A. J. P., — 1959. Over de termen primair en secundair ziek inde fytopathologie. T. Pl.ziekten 65: 142–146.Google Scholar
 20. Pinckard, J. A., — 1942. The mechanism of spore dispersal in Peronsopora tabacina and certain other downy mildew fungi. Phytopath. 32: 505–511.Google Scholar
 21. Post, J. J. &C. Richel, — 1951. De mogelijkheden tot reorganisatie van de waarschuwingsdienst voor aardappelziekte. Landbouwk. T. 63: 77–95.Google Scholar
 22. Vliet, M. van der, — 1950. De valse meeldauw in uien en sjalotten. Groenten en Fruit 5: 556.Google Scholar
 23. Vliet, M. van der, — 1951. De valse meeldauw in sjalotten. Groenten en Fruit 6: 842.Google Scholar
 24. Waggoner, P. E. &G. S. Taylor, — 1958. Dissemination by atmospheric turbulence: spores of Peronospora tabacina. Phytopath. 48: 47–60.Google Scholar
 25. Yarwood, C. E., — 1937. The relation of light to the diurnal cycle of sporulation of certain downy mildews. J. agr. Res. 54: 365–373.Google Scholar
 26. Yarwood, C. E., — 1939. Relation of moisture to infection with some downy mildews and rusts. Phytopath. 29: 933–945.Google Scholar
 27. Yarwood, C. E., — 1956. Onion downy mildew. Hilgardia 14: 595–691.Google Scholar
 28. Zaag, D. E. van der, — 1956. Overwintering en epidemiologie van Phytophthora infestans, tevens enige nieuwe bestrijdingsmogelijkheden. T. Pl.ziekten 62: 89–156.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1959

Authors and Affiliations

 • A. M. van Doorn
  • 1
 1. 1.Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (I.P.O.)Wageningen

Personalised recommendations