Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 85, Issue 5, pp 187–195 | Cite as

Latent infection in tulip bulbs by Fusarium oxysporum

 • B. H. H. Bergman
 • Marianne A. M. Bakker-Van Der Voort
Article
 • 61 Downloads

Abstract

Latent infections byFusarium oxysporum Schlecht. f. sp.tulipae can easily be induced in tulip bulbs in the laboratory. They may also occur in commercial stocks and their presence in planting stocks of susceptible cultivars may affect the health of the daughter bulbs harvested in the following year, even when the planted bulbs have been disinfected. Latent infections do probably not reduce the flowering ability of bulbs during forcing in winter. By histopathological techniques the infective hyphae were shown to penetrate the host tissue superficially in latent infections. The pathogen remains viable during dry storage of the bulbs for several months and can become reactivated after planting.

Samenvatting

Het is mogelijk latent blijvende infecties veroorzaakt doorFusarium oxysporum Schlecht. f. sp.tulipae kunstmatig op te wekken (Fig. 2), waarbij geen of voor de ziekte aspecifieke, onopvallende symptomen ontstaan (Fig. 1). Ook in partijen, waarin de ziekte uitval heeft veroorzaakt, kunnen in bollen die op het oog gezond lijken, latente infecties voorkomen. Indien dergelijke bollen worden geplant, is de kans aanwezig dat de ziekte in een onverwacht grote mate voorkomt in de oogst van het volgende jaar (Tabel 2). Dit geldt eveneens indien het plantgoed is ontsmet en geplant in onbesmette grond. Waarschijnlijk heeft de aanwezigheid van latente infecties in bollen bestemd voor de bloemproduktie in de winter geen invloed op de slaging van de bloei, omdat de periode waarin de temperatuur een voor de parasiet gunstige waarde heeft, te kort is. De schimmel blijft inactief tijdens de droge bewaring van de bollen en wordt weinig beïnvloed door de bewaar-omstandigheden. In een aantal gevallen groeit hij na het planten uit in de rokken van de moederbol (Tabel 3), van waaruit hij in het late voorjaar de jonge bollen kan infecteren. Uit histologisch onderzoek bleek, dat het pathogeen meestal of uitsluitend via de huidmondjes in de onbeschadigde bolrok binnendringt, van waaruit hij inter- en later intracellulair groeiend in korte tijd het omringende weefsel vernietigt. Indien de infectie door nog onbekende oorzaak in de latente fase overgaat, kan het mycelium slechts spaarzaam in de ademholte of intercellulair tussen de deze omringende cellen worden gevonden.

Additional keywords

Fusarium oxysporum f. sp.tulipae histopathology transfer of disease to progeny 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Bergman, B. H. H., 1965. Field infection of tulip bulbs byFusarium oxysporum. Neth. J. Pl. Path. 71: 129–135.Google Scholar
 2. Bergman, B. H. H., 1975. A device for the incubation ofFusarium-inoculated tulip bulbs in a constant air stream. Neth. J. Pl. Path. 81: 154–156.Google Scholar
 3. Bergman, B. H. H. & Beijersbergen, J. C. M., 1971. A possible explanation of variations in susceptibility of tulip bulbs to infection byFusarium oxysporum. Acta Hortic. 23: 225–229.Google Scholar
 4. Bergman, B. H. H. & Noordermeer-Luyk, Carla E. I., 1973. Influence of soil temperature on field infection of tulip bulbs byFusarium oxysporum. Neth. J. Pl. Path. 79: 221–228.Google Scholar
 5. Duineveld, Th. L. J. & Beijersbergen, J. C. M., 1975. On the resistance to benomyl of fungi isolated from bulbs and corms. Acta Hortic. 47: 143–147.Google Scholar
 6. Henis, Y. & Zilberstein, Y., 1973. Detection of latentFusarium in gladiolus corms. J. hort. Sci. 48: 189–194.Google Scholar
 7. Langerak, C. J. & Haanstra-Verbeek, J., 1977. The influence of physiological and abiotic factors on the pathogenesis ofFusarium oxysporum Schl. f. sp.narcissi. Acta bot. neerl. 26: 267 (abstr.).Google Scholar
 8. Littrell, R. H., 1964. Studies on latentFusarium in gladiolus corms. A. Rep. Fla agric. exp. Stn 1964: 315–316.Google Scholar
 9. Magie, R. O., 1971. Carbon dioxyde treatment of gladiolus corms reveals latentFusarium infections. Pl. Dis. Reptr. 55: 340–341.Google Scholar
 10. Papavizas, G. C., 1967. Evaluation of various media and antimicrobial agents for isolation ofFusarium from soil. Phytopathology 57: 848–852.Google Scholar
 11. Schenk, P. K. & Bergman, B. H. H., 1969. Uncommon disease symptoms caused byFusarium oxysporum in tulips forced in the glasshouse after pre-cooling at 5°C. Neth. J. Pl. Path. 75: 100–104.Google Scholar
 12. Verhoeff, K., 1974. Latent infections by fungi. A. Rev. Phytopath. 12: 99–110.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1979

Authors and Affiliations

 • B. H. H. Bergman
  • 1
 • Marianne A. M. Bakker-Van Der Voort
  • 1
 1. 1.Bulb Research CentreLisse

Personalised recommendations