Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 81, Issue 4, pp 149–151 | Cite as

Effects of sulfur dioxide, ozone, and their interactions on ‘Golden Delicious’ apple trees

 • W. J. Kender
 • F. H. F. G. Spierings
Short Communication

Samenvatting

Twee jaar oude ‘Golden Delicious’ appelbomen bleken betrekkelijk gevoelig voor SO2 te zijn en niet gevoelig voor O3 als gevolg van een inwerking van deze gassen gedurende 6 uur. SO2-beschadiging nam toe van een lichte bronsverkleuring en stippeling van de oudere bladeren bij 0,4 dpm SO2 tot necrotische plekken, chlorose, bladverbranding en val van de bladeren bij 2,5 dpm SO2.

O3-beschadiging werd niet waargenomen na begassing van de bomen met 0,3 dpm O3 gedurende 6 uur.

Begassingen met mengsels van SO2 en O3 hadden een synergistisch effect op scheutgroeivermindering en bladval (Tabel 1). Na alle combinaties van SO2- en O3-begassingen ontstonden grote, grijsgroen gekleurde, waterige plekken zowel op de onderste als op de middelste bladeren van de bomen. Deze symptomen traden niet op na toediening van beide gassen afzonderlijk.

Keywords

Sulfur Dioxide Ozone Plant Pathology Sulfur Dioxide 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Hill, A. C., Heggestad, H. E. & Linzon, S. N., 1970. Ozone. In: J. S. Jacobson & A. C. Hill (Eds), Recognition of air pollution injury to vegetation: A pictorial atlas. pp. B1-B22. Air Pollution Control Assoc., Pittsburgh, Pa.Google Scholar
 2. Spierings, F., 1971. Influence of fumigations with NO2 on growth and yield of tomato plants. Neth. J. Pl. Path. 77: 194–200.Google Scholar
 3. Tingey, D. T., Reinert, R. A., Dunning, J. A., & Heck, W. W., 1973. Foliar injury responses of eleven plant species to ozone/sulfur dioxide mixtures. Atm. Env. 7: 201–208.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1975

Authors and Affiliations

 • W. J. Kender
  • 1
 • F. H. F. G. Spierings
  • 2
 1. 1.Department of HorticultureAgricultural UniversityWageningen
 2. 2.Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO)Wageningenthe Netherlands

Personalised recommendations