Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 69, Issue 2, pp 145–147 | Cite as

A case of race differentiation of brown rust on mature plants of wheat

Een geval van fysio-onderscheiding bij bruine roest op volwassen tarweplanten

  • J. C. Zadoks
Article

Samenvatting

Proeven met 2 bruine-roestherkomsten, getoetst op 60 tarwerassen, toonden aan, dat er fysio's bestaan, die alleen met behulp van volwassen planten herkend kunnen worden.

Fysio-determinatie met volwassen planten kan geschieden met de fysioveld-methode of met de afgesneden-bladmethode, waarbij in aanmerking genomen moet worden, dat beide methoden hun beperkingen hebben.

Keywords

Plant Pathology Mature Plant Alleen Brown Rust Race Differentiation 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. Björkman, I., — 1960. Experiments with cereal rust on detached leaves in benzimidazole. Bot. Notiser 113: 82–86.Google Scholar
  2. Person, C., D. J. Samborski &F. R. Forsyth, — 1957. Effect of benzimidazole on detached wheat leaves. Nature, Lond. 180: 1294–1295.Google Scholar
  3. Zadoks, J. C., — 1961. Yellow rust on wheat, studies in epidemiology and physiologic specialization. Tijdschr. Pl.Ziekt. 67: 69–256.Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1963

Authors and Affiliations

  • J. C. Zadoks
    • 1
  1. 1.Laboratorium voor FytopathologieWageningen

Personalised recommendations