Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 79, Issue 3, pp 112–121 | Cite as

An anomalous form of mycoplasma-like bodies in periwinkle infected with the sandal spike agent

 • C. Hiruki
 • Jeanne Dijkstra
Article

Abstract

An anomalous form of mycoplasma-like bodies was found in ‘necrotic’ cells in the sieve elements of periwinkle stem after infection with the sandal spike disease agent. These bodies, 50–160 nm in diameter, were strongly osmiophilic and bounded by a unit membrane. It is suggested that these anomalous bodies represent a naturally degenerated form of the mycoplasma-like bodies.

Samenvatting

De mycoplasma-achtige lichaampjes die in planten, aangetast door de ‘spike’-ziekte van de sandelboom (Santalum album) worden aangetroffen, bezitten een eenvoudige structuur, bestaande uit een celmembraan, ribosomen en een DNA-streng (nucleoïd) (Fig. 1).

Ultradunne coupes van een stengel van een geïnfecteerde plant vanVinca rosea vertoonden drie typen pleomorfe lichaampjes, te weten: ronde lichaampjes, 160–280 nm in doorsnee, grote lichaampjes, 400–800 nm in doorsnee, en lichaampjes van 50–160 nm doorsnee met een sterk osmiofiel karakter (Fig. 3). In de lichaampjes van het eerste type ontbrak de nucleoïd en de ribosomen waren gelijkmatig verdeeld over het cytoplasma. Bij het tweede type was de nucleoïd zichtbaar in het midden van de lichaampjes, maar sommige van deze hadden een elektronen-optisch leeg centrum. Van enkele van deze lichaampjes was de membraan gescheurd en er trad knopvorming en instulping van deze laatste op (Fig. 2A, 2B en 5).

De merkwaardigste structuur vertoonden de sterk osmiofiele lichaampjes, die vaak gedegenereerde cellen van zeefvaten vulden (Fig. 3–8). Deze afwijkende lichaampjes werden begrensd door een eenheidsmembraan en vertoonden geen cytoplasmatische structuur, kennelijk als gevolg van condensatie (Fig. 3 en 4). Dit type trad alleen op in bepaalde delen van aangetast floëem (Fig. 6–8). Ze wisselden sterk in grootte en vorm maar behielden een duidelijke membraan (Fig. 6 en 8).

De lichaampjes van de eerste twee typen werden, zonder de afwijkende vorm, gevonden in veel jongere floëemcellen van hetzelfde weefsel (Fig. 7).

Het is mogelijk dat de abnormale vorm, die in deze studie is waargenomen, een natuurlijk gedegenereerde vorm is van de mycoplasma-achtige lichaampjes die een rol spelen bij de ‘spike’-ziekte van de sandelboom.

Keywords

Alleen Anomalous Body Santalum Album Anomalous Form Spike Disease 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Boatman, E. S. & Kenny, G. E., 1970. Three-dimensional morphology, ultrastructure, and replication ofMycoplasma felis. J. Bacteriol. 101: 262–277.PubMedGoogle Scholar
 2. Cousin, M. T., Darpoux, H., Faivre-Amiot, A. & Staron, T., 1970. Sur la présence de micro-organismes de type mycoplasme dans le parenchyme cortical de fèverolles présentant des symptomes de virescence. C. r. hebd. Séanc. Acad. Sci., Paris (Sect. D) 271: 1182–1184.Google Scholar
 3. Davis, R. E. & Whitcomb, R. F., 1971. Mycoplasmas, rickettsiae and chlamydiae: possible relation to yellows disease and other disorders of plants and insects. An. Rev. Phytopath. 9: 119–154.CrossRefGoogle Scholar
 4. Dijkstra, J. & Ie, T. S., 1969. Presence of mycoplasma-like bodies in the phloem of sandal affected with spike disease. Neth. J. Pl. Path. 75: 374–378.Google Scholar
 5. Dijkstra, J. & Lee, P. E., 1972. Transmission by dodder of sandal spike disease and the accom-panying mycoplasma-like organisms viaVinca rosea. Neth. J. Pl. Path. 78: 218–224.Google Scholar
 6. Doi, Y., Teranaka, M., Yora, K. & Asuyama, H., 1967. Mycoplasma or PLT group-like micro-organisms found in the phloem elements of plants infected with mulberry dwarf, potato witches' broom, aster yellows, or paulownia witches' broom. Ann. phytopath. Soc. Japan 33: 259–266.Google Scholar
 7. Girolami, G., 1955. Comparative anatomical effects of the curly-top and aster-yellows viruses on the flax plant. Bot. Gaz. 116: 305–322.CrossRefGoogle Scholar
 8. Hampton, R. O., Stevens, J. O. & Allen, T. C., 1969. Mechanically transmissible mycoplasma from naturally infected peas. Pl. Dis. Reptr. 53: 499–503.Google Scholar
 9. Hirumi, H. & Maramorosch, K., 1972. Natural degeneration of mycoplasma-like bodies in an aster yellows infected host plant. Phytopath. Z. 75: 9–26.Google Scholar
 10. Hull, R., Horne, R. W. & Nayar, R. M., 1969. Mycoplasma-like bodies associated with sandal spike disease. Nature, Lond. 224: 1121–1122.Google Scholar
 11. Hull, R., Plaskitt, A., Nayar, R. M. & Ananthapadmanabha, H. S., 1970. Electron microscopy of alternate hosts of sandal spike pathogen and of tetracycline-treated spike infected sandal trees. J. Indian Acad. Wood Sci. 1: 62–64.Google Scholar
 12. Knudson, D. L. & MacLeod, R., 1970.Mycoplasma pneumoniae andMycoplasma salivarium: electron microscopy of colony growth in agar. J. Bacteriol. 101: 609–617.PubMedGoogle Scholar
 13. Maniloff, J., 1970. Ultrastructure ofMycoplasma laidlawii during culture development. J. Bacteriol. 102: 561–572.PubMedGoogle Scholar
 14. Maramorosch, K., Granados, R. R. & Hirumi, H., 1970. Mycoplasma diseases of plants and insects. Adv. Virus Res. 16: 136–193.Google Scholar
 15. Mollenhauer, H. H., 1964. Plastic embedding mixtures for use in electron microscopy. Stain Technol. 39: 111–114.PubMedGoogle Scholar
 16. Rasa, E. A. & Esau, K., 1961. Anatomic effects of curly top and aster yellows viruses on tomato. Hilgardia 30: 469–515.Google Scholar
 17. Reynolds, E. S., 1963. The use of lead citrate at high pH as an electron opaque stain in electron microscopy. J. Cell Biol. 17: 208–212.PubMedGoogle Scholar
 18. Sinha, R. C. & Paliwal, Y. C., 1969. Association, development and growth cycle of mycoplasma-like organisms in plants affected with clover phyllody. Virology 39: 759–767.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. Smith, P. F., 1971. The biology of mycoplasmas. 257 p. Academic Press, New York and London.Google Scholar
 20. Worley, J. F., 1970. Possible replicative forms of a mycoplasma-like organism and their location in aster yellows diseasedNicotiana and aster. Phytopathology 60: 284–292.Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1973

Authors and Affiliations

 • C. Hiruki
  • 1
 • Jeanne Dijkstra
  • 1
 1. 1.Laboratorium voor VirologieWageningenthe Netherlands

Personalised recommendations