Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 79, Issue 1, pp 5–8 | Cite as

Systemic infection of tomato plants with tobacco mosaic virus following inoculation of seedling roots

 • A. Th. B. Rast
Article
 • 34 Downloads

Abstract

In order to inoculate roots of tomato seedlings with tobacco mosaic virus, seeds were germinated singly in perforated plastic tubing obtained from ladies' hair curlers filled with sieved soil. The time which elapsed between inoculation of the roots and observation of first leaf symptoms varied with individual plants between one and ten weeks and was on average three to five weeks. As plant raising requires about six to eight weeks in winter, mosaic symptoms appearing in a tomato crop after planting out may well be the result of a root infection sustained during pricking off of the seedlings in the nursery.

Samenvatting

Om bij kiemplanten van tomaat wortelinoculaties met TMV uit te voeren werden geperforeerde plastiek hulzen, afkomstig van haarkrullers, met aarde gevuld en gebruikt voor het afzonderlijk laten kiemen van tomatezaden. Na inoculatie van de wortels, welke door de perforatie van de huls waren heengegroeid (Fig. 1), werden de desbetreffende kiemplanten tegelijk met de huls in potten overgeplant. Vervolgens werd het verschijnen van bladsymptomen afgewacht, terwijl van tijd tot tijd van uiterlijk nietgeïnfecteerde planten zowel bladeren als wortels afzonderlijk werden getoetst opNicotinana glutinosa. Uit de resultaten (Tabel 1) is gebleken, dat een aantal planten niet of slechts in de wortels werd geïnfecteerd. Bij de meeste planten had inoculatie van de wortels een systemische infectie tot gevolg. De periode tuseen wortelinoculatie en waarneming van de eerste bladsymptomen varieerde voor de individuele planten van één tot tien weken met een, ruw geschat, gemiddelde van drie tot vijf weken. Aangezien met de opkweek van planten in de winter zes tot acht weken gemoeid zijn, inhet niet uitgesloten, dat het verschijnen van mozaïeksymptomen kort na het uitplanten nog het gevolg is van een wortelinfectie in het kiemplantstadium.

Keywords

Tobacco Mosaic Virus Tomato Seedling Mosaic Symptom Tomato Crop Perforated Plastic 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Broadbent, L., 1965a. The epidemiology of tomato mosaic.VIII. Virus infection through tomato roots. Ann. appl. Biol. 55: 57–66.Google Scholar
 2. Broadbent, L., 1965b. The epidemiology of tomato mosaic. XI. Seed transmission of TMV. Ann. appl. Biol. 56: 177–205.Google Scholar
 3. Fulton, R. W., 1941. The behaviour of certain viruses in plant roots. Phytopathology 31: 575–598.Google Scholar
 4. Hoof, H. A. van, 1967. Aaltjes als virusoverbrengers bij planten. Landbouwk. Tijdschr. 79: 38–42.Google Scholar
 5. Roberts, F. M., 1950. The infection of plants by viruses through roots. Ann. app., Biol. 7: 385–396.Google Scholar
 6. Winckel, A. van, 1965. Tabakmozaïekvirus op tomatenzaad. Agricultura, Leuven 4, 721–729.Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1973

Authors and Affiliations

 • A. Th. B. Rast
  • 1
 1. 1.Institute of Phytopathological Research (IPO)Wageningen

Personalised recommendations