Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 76, Issue 4, pp 249–252 | Cite as

Erwinia salicis as the cause of dieback in Salix alba in the Netherlands and its identity with Pseudomonas saliciperda

 • J. Gremmen
 • M. De Kam
Article

Abstract

Research on a bacterial disease of willow (Salix alba) has been carried out in the Netherlands. Isolations made from diseased branches yielded a peritrichous bacterium which proved to beErwinia salicis (Day) Chester. Evidence of its identity withPseudomonas saliciperda Lindeijer is demonstrated.

Samenvatting

Het onderzoek over de oorzaak van het afsterven van schietwilgen (Salix alba L.) in Nederland heeft zich gedurende de afgelopen jaren vooral bezig gehouden met het isoleren van de ziekteverwekker uit aangetaste takken, identificatie van de verkregen organismen en het verrichten van inoculaties aan een- en tweejarige wilgetakken om de pathogeniteit van de isolaten aan te tonen.

Keywords

Pseudomonas Plant Pathology Alba Salix Erwinia 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Breed, R. S., Murray, E. G. D. & Smith, N. R. 1957. Bergey's manual of determinative bacteriology 7th ed., p. 406.Google Scholar
 2. Day, W. R., 1924. The Watermark disease of the cricket-bat willow (Salixcaerulea). Oxford For. Mem. 3.Google Scholar
 3. Dowson, W. J., 1937. Bacterium salicis Day, the cause of the watermark disease of the cricket-bat willow. Ann. appl. Biol. 24: 528–544.Google Scholar
 4. Jansen, E. C., 1969. De watermerkziekte, een ernstige bedreiging van de schietwilg (Salix alba L.) Ned. Bosb. Tijdschr. 41:118–126 (Dutch: English summary)Google Scholar
 5. Lindeijer, E. J., 1932. De bacterie-ziekte van den wilg veroorzaakt door Pseudomonas saliciperda n. sp. Diss. Baarn.Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1970

Authors and Affiliations

 • J. Gremmen
  • 1
 • M. De Kam
  • 1
 1. 1.Forest Research Station ‘De Dorschkamp’Wageningen

Personalised recommendations