Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 78, Issue 1, pp 29–32 | Cite as

An electronic leaf wetness recorder

 • K. Schurer
 • A. F. van der Wal
Short Communication

Samenvatting

Gezien het belang van een accurate ‘bladnat’-bepalingsmethode voor het onderzoek naar de epidemiologie van een groot aantal schimmelziekten bij planten werd een elektronische m methode ontwikkeld voor het meten van de bladnatperiode aan het blad zelf. Het resultaat was een instrument, waarmee een verandering van het geleidingsvermogen van het blad (door het nat worden) wordt gemeten met op het blad aangebrachte elektroden (Fig. 1 en 2). Het verkregen signaal wordt omgevormd tot een gelijkspanning met een eventueel bij te stellen bereik van ongeveer 2 mV, geschikt voor registratie samen met bijvoorbeeld thermokoppel-signalen. Door het gedeelt van het circuit binnen de stippellijn (Fig. 1) te verveelvoudigen kan op even zovele punten gemeten worden. De curve verkregen met het elektronische instrument (Fig. 3) is vergelijkbaar met die van de De Wit's bladnatschrijver. Bovendien kan het electrisch signaal geheel automatisch verwerkt worden. Een nadere studie is gewenst om de vorm en het niveau van de curve epidemiologisch te interpreteren.

Keywords

Plant Pathology Leaf Wetness Wetness Recorder Electronic Leaf 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Reference

 1. Post, J. J. 1959. De hydrograaf als bladnatschrijver. Versl. K. ned. meteorol. Inst. V-51 (R 111: 234–1959)Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1972

Authors and Affiliations

 • K. Schurer
  • 1
 • A. F. van der Wal
  • 2
 1. 1.Stichting Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw (TFDL)Wageningenthe Netherlands
 2. 2.Afdeling FytopathologieLandbouwhogeschoolWageningenthe Netherlands

Personalised recommendations