Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 76, Issue 2, pp 79–92 | Cite as

Experiments on the use of latex, bentonite, and water-insoluble antiserum protein polymers in sensitive serological tests

 • D. Z. Maat
Article

Abstract

Experiments were performed to detect low concentrations of plant viruses with the latex-agglutination test, the bentonite-flocculation test, and a test using water-insoluble antiserum protein polymers. Special attention was paid to the potato viruses X and S, and to the influence of high concentrations of normal plant constituents, notably from potato plants, on the sensitivity of the methods. It was found that under certain circumstances lower virus concentrations could be detected with these methods than with the conventional micro-agglutination or micro-precipitation test. However, sensitivity was negatively influenced by sap from potato plants, especially in experiments with potato virus S. To really profit from the sensitive tests mentioned, their sensitivity should be greater than in my experiments.

Samenvatting

Veel virussen komen in een dusdanig lage concentratie in plantemateriaal voor, dat ze daarin met behulp van de gebruikelijke agglutinatie-, precipitatie- of agar-geldiffusietoets niet zijn aan te tonen. Er bestaat derhalve veel interesse voor serologische methodieken, waarmee lage virusconcentraties kunnen worden aangetoond. Een aantal orienterende proeven werd uitgevoerd met de latex-agglutinatietoets (in twee uitvoeringen, aangeduid als LA1- en LA2-toets), de bentoniet-uitvlokkingstoets (BF-toets) en een toets met behulp van gepolymeriseerde serumeiwitten (APP-toets). De gevoeligheid van deze toetsen werd vergeleken met die van de gewone micro-agglutinatie of-precipitatietoets. De meeste aandacht werd besteed aan de aardappelvirussen X (PVX) en S (PVS).

De belangrijkste met PVX en PVS bereikte resultaten zijn weergegeven in Tabel 1–9. Geconcludeerd kan worden dat met de LA-, BF- en APP-toets onder bepaalde omstandigheden inderdaad lagere virusconcentraties kunnen worden aangetoond. Hoge concentraties normale bestanddelen, met name uit aardappelplanten, hadden echter dikwijls een negatieve invloed op de gevoeligheid, vooral met het PVS. Ook was in onverdund ruw sap dikwijls geen reactie zichtbaar, terwijl dit met de gewone agglutinatietoets wel het geval was.

De gevonden verschillen in gevoeligheid tussen de LA-, BF- en APP-toetsen en de agglutinatie- en precipitatietoetsen, waren soms zo klein, dat ze door verdunning van het sap met buffer of fysiologische zoutoplossing (om de remmende invloed van normale plantebestanddelen te beperken) weer grotendeels zouden worden teniet gedaan. Werk van andere onderzoekers doet echter veronderstellen, dat verdere verhoging van de gevoeligheid van de LA2-toets mogelijk is door zeer bepaalde fracties uit de antisera te gebruiken.

Met de gewone agglutinatietoets kon in ruw sap bij een verdunning van 1 op 4 virus in lagere concentraties worden aangetoond dan in onverdund ruw sap. Ook hier wordt de grotere gevoeligheid weer grotendeels tenietgedaan door het verdunnen. Een duidelijke verbetering werd echter verkregen wanneer het ruwe sap werd gecentrifugeerd, d.w.z. wanneer in plaats van de agglutinatie- de precipitatietoets werd toegepast (zie Tabel 9).

Keywords

Bentonite Potato Plant Potato Virus Virus Concentration Lower Virus 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Abu Salih, H. S., Murant, A. F. & Daft, M. J., 1968a. Comparison of the passive haemagglutination and bentonite flocculation tests for serological work with plant viruses. J. gen. Virol. 2: 155–166.Google Scholar
 2. Abu Salih, H. S., Murant, A. F. & Daft, M. J., 1968b. The use of antibody-sensitized latex particles to detect plant viruses. J. gen. Virol. 3: 299–302.Google Scholar
 3. Agrawal, H. & Maat, D. Z., 1964. Serological relationships among polyhedral plant viruses and production of high-titred antisera. Nature, Lond. 202: 674–675.Google Scholar
 4. Avrameas, S. & Ternynck, T., 1967. Biologically active water-insoluble protein polymers. I. Their use for isolation of antigens and antibodies. J. biol. Chem. 242: 1651–1659.PubMedGoogle Scholar
 5. Bercks, R., 1967a. Methodische Untersuchungen über den serologischen Nachweis pflanzenpathogener Viren mit dem Bentonit-Flockungstest, dem Latex-Test und dem Bariumsulfat-Test. Phytopath. Z. 58: 1–17.Google Scholar
 6. Bercks, R., 1967b. Über den Nachweis des Tomatenzwergbusch-Virus (tomato bushy stunt virus) in Reben. Phytopath. Z. 60: 273–277.Google Scholar
 7. Bercks, R., 1967c. Über den Nachweis des Tabakmosaik-Virus in Reben. Z. PflKrankh. PflPath. PflSchutz. 74: 346–349.Google Scholar
 8. Bercks, R., 1968. Über den Nachweis des Himbeerringflecken-Virus (raspberry ringspot virus) in Reben. Phytopath. Z. 62: 169–173.Google Scholar
 9. Bercks, R. & Querfurth, G., 1969. Weitere methodische Untersuchungen über den Latextest zum serologischen Nachweis pflanzenpathogener Viren. Phytopath. Z. 65: 243–256.Google Scholar
 10. Bozicevich, J., Scott, H. A. & Vincent, M. M., 1963. The bentonite flocculation test for detection of plant viruses and titration of antibody. Proc. Soc. exp. Biol. Med. 114: 750–754.PubMedGoogle Scholar
 11. Kahn, R. P., Scott, H. A., Bozicevich, J. & Vincent, M. M., 1967. Detection of potato viruses X, M, and S in dormant potato tubers by the bentonite flocculation test. Phytopathology 57: 61–65.Google Scholar
 12. Richter, J., 1969. Die Verwendung Glutaraldehyd-fixierter Erythrozyten für den serologischen Nachweis des latenten Erdbeerringfleckenvirus (strawberry latent ringspot virus) in Pfirsich. Acta phytopath. hung. 4: 13–18.Google Scholar
 13. Scott, H. A., Kahn, R. P., Bozicevich, J. & Vincent, M. M., 1964. Detection of potato virus X in tubers by the bentonite flocculation test. Phytopathology 54: 1292–1293.Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1970

Authors and Affiliations

 • D. Z. Maat
  • 1
 1. 1.Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO)Wageningen

Personalised recommendations