Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 73, Supplement 1, pp 130–151 | Cite as

Phytopathological consequences of changing agricultural methods

Fytopothologische gevolgen van veranderende landbouwmethoden

IV. Fruit crops in the open
IV. Fruit van de volle grond
 • G. S. Roosje
Article
 • 29 Downloads

Summary

After a brief review of the place of fruit-growing in Western Europe, emphasis is given to the importance of the quality of the product for the financial proceeds of the crop. An evaluation of the significance of diseases and pests in various fruit plants indicates that disease control requires a heavy investment of time, energy, and money, especially for apples. The points at which changes in cultural methods have been made or are to be expected in the not too distant future are mentioned. The most important phytopathological consequences of changes in the cultural form (planting system, tree shape, choice of rootstock), the choice of varieties, soil management and fertilization, the control of diseases and pests, and the post-harvest treatment of the fruit are discussed. Generally speaking, some diseases or pests are found to have increased in importance after changes in cultural methods have been adopted to increase the profitability of the crop. Up to the present, in most cases it has been possible to compensate for this increase by intensification of chemical control. Virus diseases in apples and fire blight and pear decline in pears are exceptions, being cases in which this does not hold.

Samenvatting

Nadat een overzicht is gegeven van de omvang van de fruitteelt in West-Europa (tabel 1) wordt het belang van de kwaliteit van fruitprodukten op de financiële opbrengst geaccentueerd (tabel 2). Een overzicht van de betekenis van ziekten en plagen in verschillende fruitgewassen (tabel 3) geeft aan dat vooral bij de teelt van appelen grote inspanningen voor de ziektenbestrijding noodzakelijk zijn. Vervolgens wordt uiteengezet op welke punten zich wijzigingen in de teeltmethoden in de fruitteelt hebben voorgedaan en zich binnen afzienbare tijd waarschijnlijk nog zullen voordoen. De belangrijkste fytopathologische consequenties van wijzigingen in de teeltvorm (plantsysteem, boomvorm, onderstamkeuze; fig. 1 en 2), de rassenkeuze, de bodembehandeling (fig. 3 en 4) en bemesting (tabel 4), de bestrijding van ziekten en plagen (fig. 5 en 6) en de behandeling van het fruit na de oogst (tabel 5 en 6) worden besproken. Meestal blijken bepaalde ziekten of plagen door veranderingen in de teeltmethoden, die ten doel hadden de rentabiliteit van de teelt te verhogen, in betekenis te zijn toegenomen. Deze toename kon tot op heden in de meeste gevallen door intensivering van de directe bestrijding van ziekten en plagen worden opgevangen. Virusziekten bij appel en „fire blight” en „pear decline” bij peren zijn er voorbeelden van dat dit niet steeds het geval is.

Keywords

Cultural Method Cultural Form Fire Blight Fruit Plant Tree Shape 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Ackley, W. B., — 1954. Hard-end of the Bartlett pear and its possible association with various water relationships of the fruit and leaves. Tech. Bull. agric. Exp. Stn. Wash. 15: 1–35.Google Scholar
 2. Aerts, R. &A. Soenen, — 1962. La lutte contre l'oidium du pommier. Agricultura, Louvain Ser. 2, 10: 513–547.Google Scholar
 3. Alexander, M., — 1958. Breakdown of herbicides in soils and their effects on the soil microflora. Proc. Conf. Weed Control 1.Google Scholar
 4. Batjer, L. P., — 1960. Relation of Pear Decline to Rootstocks and Sieve-Tube Necrosis. Proc. Am. Soc. hort. Sci. 76: 85–97.Google Scholar
 5. Batjer, L. P., M. W. Williams &G. C. Martin, — 1964. Effects of N-dimethyl amino succinamic acid (B-nine) on vegetative and fruit characteristics of apples, pears and sweet cherries. Proc. Am. Soc. hort. Sci. 85: 11–16.Google Scholar
 6. Bennett, Margery &M. H. Moore, — 1963. The relative merits of a DNOC/petroleum spray in the field control of apple mildew. Rep. E. Malling Res. Stn 1962: 105–108.Google Scholar
 7. Boon, J. van der &P. Delver, — 1965. De stikstoftoestand van onze vruchtbomen en het natte jaar. Fruitteelt 55: 1178.Google Scholar
 8. Braun, H., — 1952. Rinden oder Kragenfäule der Äpfel. Rhein. Mschr. Gemüse Obst Gartenb. 40: 29.Google Scholar
 9. Braun, H. &F. Nienhaus, — 1959. Fortgeführte Untersuchungen über die Kragenfäule des Apfels (Phytophthora cactorum). Phytopath. Z. 36: 169–208.Google Scholar
 10. Breukel, L. M. &A. Post, — 1959. The influence of manurial treatment of orchards on the population density of Metatetranychus ulmi (Koch) (Acari, Tetranychidae). Entomologia exp. appl. 2: 38–47.CrossRefGoogle Scholar
 11. Burchill, R. T., — 1964. Hot water as a possible post-harvest control of Gloeosporium rots of stored apples. Pl. Path. 13: 106–107.Google Scholar
 12. Burchill, R. T., K. E. Hutton, J. E. Crosse &Constance M. E. Garrett, — 1965. Inhibition of the Perfect Stage of Venturia inaequalis (Cooke) Wint., by Urea. Nature, Lond. 205 (4970): 520–521.Google Scholar
 13. Corke, C. T. &J. B. Robinson, — 1960. Herbicides and the soil population. Proc. agric. Pestic. tech. Soc. 7 (Ontario): 69–72.Google Scholar
 14. Crosse, J. E., Margery Bennett &Constance M. E. Garrett, — 1960. Investigation of fire blight of pear in England. Ann. appl. Biol. 48: 541–558.Google Scholar
 15. Csorba, Z. &Féhervári, — 1956. Almafalisztharmat elleni eredményes védekezés kidolgozása. A. Kísérl. Közl. 1956: 169–205.Google Scholar
 16. Delver, P., — 1965. Betekenis van reservestikstof in vruchtbomen. Meded. Dir. Tuinb. 28: 574–583.Google Scholar
 17. Elema, R. K., — 1964. Bedrijfseconomisch onderzoek in de fruitteelt. Jversl. Proefstn Fruitteelt volle Grond 1964: 121–124.Google Scholar
 18. Elema, R. K., — 1966. Kosten ziektebestrijding appel. Fruitteelt 56: 503–506.Google Scholar
 19. Fischer, R., — 1956. Beobachtungen, Untersuchungen und Versuche an Apfelmehltau. Tät. Ber. Bundesanst. PflSchutz 1951–1955: 212–244.Google Scholar
 20. Fisher, D. V., — 1965. Current commercial status of Malling and Malling Merton rootstocks in British Columbia. Proc. Wash. St. hort. Ass. 61: 107–108.Google Scholar
 21. Fitzpatrick, R. E., F. C. Mellor &M. F. Welsh, — 1944. Crown rot of apple trees in British Columbia. Rootstock and scion resistance trials. Scient. Agric. 24: 533–541.Google Scholar
 22. Fletcher, W. W., — 1960. The effect of herbicides on soil micro-organisms. In:Woodford, E. K. &G. R. Sagan, Herbicides and the soil, Blackwells Scientific Publications, Oxford.Google Scholar
 23. Grosclaude, C., — 1965a. Alterations hivernales des rameaux de Pêcher. Phytoma 173: 42–46.Google Scholar
 24. Grosclaude, C., — 1965b. A propos de certaines altérations hivernales des rameaux de Pêcher. Rev. Zool. Agric. et Appl. 1–3: 17–20.Google Scholar
 25. Hall, E. G., K. J. Scott &G. G. Coote, — 1960. Control of superficial scald on Granny Smith apples with diphenylamine. Austr. J. agric. Res. 12: 834–853.CrossRefGoogle Scholar
 26. Hirst, J. M. &O. J. Stedman, — 1962. The epidemiology of apple scab (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.) III. The supply of ascospores. Ann. appl. Biol. 50: 551–567.Google Scholar
 27. Houten, J. G. ten, — 1953. Een stambasisrot veroorzaakt door Phytophthora cactorum (Leb. et Cohn) Schroet. Tijdschr. PlZiekt. 59: 261.Google Scholar
 28. Houten, J. G. ten, — 1958. Ristance trials against collar rot of apples caused by Phytophthora cactorum. Tijdschr. PlZiekt. 64: 422–431.Google Scholar
 29. Hutton, K. E. &R. T. Burchill — 1965. The effect of some fungicides and herbicides on ascospore production of Venturia inaequalis (Cke.). Wint. Ann. appl. Biol. 56: 279–284.Google Scholar
 30. Immikhuizen, E. &M. A. van de Waal, — 1961. Meeldauwbestrijding en opbrengst. Fruitteelt 51: 206, 217.Google Scholar
 31. Jensen, D. D., W. H. Griggs, C. Q. Gonzales &H. Schneider, — 1964. Pear Decline Virus Transmission by Pear Psylla. Phytopathology 54: 1346–1351.Google Scholar
 32. Jong, D. J. de, — 1964. Het entomologisch onderzoek. Jversl. Proefstn Fruitteelt volle Grond 1964: 101–108.Google Scholar
 33. Jonkers, H., — 1965. Groeiremming, bloemaanleg en vruchtzetting bij de appel na behandeling met Alar (=B-nine). Meded. Dir. Tuinb. 28: 630–640.Google Scholar
 34. Karnatz, H., — 1965. Über die Wirkung einiger Herbizide auf Wuchs- und Ertragsleistung von Apflebäumen. Zeitschr. PflKrankh. PflPath. PflSchutz. Sonderh. III: 149–155.Google Scholar
 35. Leijerstam, B., — 1962. Initial Stages of the Infection by Gloesporium perennans on the Apple Varieties Cox's Orange and Ribston. Meddn. St. VäxtskAnst. 12: 93: 259–278.Google Scholar
 36. McIntosh, D. L. &F. C. Mellor, — 1953. Crown rot of fruit trees in British Columbia II. Rootstock and scion resistance trials of apple, pear and stone fruits. Can. J. agric. Sci. 33: 615–619.Google Scholar
 37. McIntosh, D. L. &F. C. Mellor, — 1954. Crown rot of fruit trees in British Columbia III. Resistance trials on apple seedlings obtained from controlled crosses. Can. J. agric. Sci. 34: 539–541.Google Scholar
 38. McLarty, H. R., — 1948. Killing of pear trees. Rep. Can. Pl. Dis. Surv. 28: 77.Google Scholar
 39. Moore, M. H., — 1936. Some observations on the influence of manurial dressings and of certain other factors on the incidence of scab Venturia inaequalis (Cooke) Wint. and of spray-injury in apples. J. Pomol. 14: 77–96.Google Scholar
 40. Müller, R., — 1957. Untersuchungen über die Biologie und Bekämpfung des Apfelmehltaues Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.) Salm. Diss. Landwirtsch. Hochschule Hohenheim.Google Scholar
 41. N.A.K.-B., — 1964. Statistiek Veldkeuring en Waarmerking, seizoen 1963–1964, Ned. alg. Keur Dienst Boomkwekerijen. 's-Gravenhage: 13 pp.Google Scholar
 42. Oland, K., — 1963. Responses of cropping apple trees to post-harvest urea sprays. Nature, Lond. 198: 1282–1283.Google Scholar
 43. Palmitter, D. H. &J. M. Hamilton, — 1954. Influence of certain nitrogen and fungicide applications on yield and quality of apples. Bull. N.Y.St. agric. Exp. Stn 766: 1–41.Google Scholar
 44. Peterson, M. L., — 1964. Pear decline research — a report of the University of California Research Committee on Pear Decline — 1964. Calif. Agric. 18 (8): 13–15.Google Scholar
 45. Posnette, A. F., — 1963. Virus diseases of apples and pears. Techn. Commun. Commonw. Bur. Hort. Plantn Crops 30: 141 pp.Google Scholar
 46. Posnette, A. F., R. Cropley & C. Ellenberger, — 1963. The effect of virus infection on the growth and crop of apple, pear and plum trees. Europ. Symp. Fruit Tree Virus Diseases, Bologna, 5, June 1962. Phytopathologia Mediterranea II.Google Scholar
 47. Post Anna, — 1962. Effect of cultural measures on the population density of the fruit tree red spider mite, Metatetranychus ulmi Koch (Acari, Tetranychidae). Tijdschr. PlZiekt. 68: 1–110.Google Scholar
 48. Research Committee, — 1965. Progress report on Pear decline by the University of California Research Committee on Pear Decline. Calif. Agric. 19 (7): 15.Google Scholar
 49. Ries, S. K., R. P. Larsen &A. L. Kenworthy, — 1963. The apparent influence of simazine in nitrogen nutrition of peach and apple trees. Weeds 11: 270–273.Google Scholar
 50. Roelofsen, B., — 1965. Teeltmethoden, die de aanvoer van verse aardbeien gedurende het gehele jaar mogelijk maken. Meded. Dir. Tuinb. 28: 21–27.Google Scholar
 51. Roelofsen, B. &L. Goedegebure, — 1964. De proeftuin voor kleinfruit te Kapelle-Biezelinge. Jversl. Proefstn Fruitteelt volle Grond 1964: 43.Google Scholar
 52. Roosje, G. S., — 1961. The importance of short time intervals between sprays against apple powdery mildew. Proc. Br. Insectic. Fungic. Conf. 1: 185–196.Google Scholar
 53. Roosje, G. S. & A. F. H. Besemer, — 1965. Waarnemingen en onderzoek over appelmeeldauw in Nederland van 1953 tot 1963. Versl. Landbouwk. Onderz. 654: 154 pp.Google Scholar
 54. Roosje, G. S. &C. A. R. Meijneke, — 1961. Fire-blight, een dreigend gevaar voor de Nederlandse fruitteelt? Meded. Dir. Tuinb. 24: 356–365.Google Scholar
 55. Sewell, G. W. F. &J. F. Wilson, — 1959. Resistance trials of some apple rootstock varieties to Phytophthora cactorum (L. and C.) Schroet. J. hort. Sci. 34: 51–58.Google Scholar
 56. Shalla, T. A., T. W. Carroll &L. Chiarappa, — 1964. Transmission of Pear decline by grafting. Calif. Agric. 18 (3): 2–3, 4–5.Google Scholar
 57. Smith, H. C., — 1953. Collar-rot of apple trees in Essex. Pl. Path. 2: 85–86.Google Scholar
 58. Smith, H. C., — 1955. Collar-rot and crown-rot of apple trees. Orchard N.Z.Google Scholar
 59. Smock, R. M., — 1955. A new method of scald control. Am. Fruit Grow. 75: 20.Google Scholar
 60. Staden, O. L., — 1966. Het optreden van bewaarziekten in fruit overwonnen? Meded. Dir. Tuinb. 29: 100–109.Google Scholar
 61. Stout, G. L., — 1963. Bur. Plant Pathol. 43rd Ann. Report. Bull. Calif. Dep. Agric. 52: 109–117.Google Scholar
 62. Uitterlinden, L., — 1960. Welke schade kan een aantasting van appelmeeldauw veroorzaken? Fruitteelt 50: 183.Google Scholar
 63. Vrie, M. van de, — 1956. Over de invloed van spintaantasting op de opbrengst en groei van vruchtbomen, Tijdschr. PlZiekt. 62: 243–257.CrossRefGoogle Scholar
 64. Vrie, M. van de, — 1962. The influence of spray chemicals on predatory- and phytophagous mites on apple trees in laboratory- and field trials in the Netherlands. Entomophaga 7 (3): 243–250.Google Scholar
 65. Vrie, M. van de, — 1963. De bestrijding van de fruitspintmijt Metatetranychus ulmi Koch, in verband met de ontwikkeling van resistentie tegen acariciden. Parasitica 9 (2): 41–55.Google Scholar
 66. Vrie, M. van de, — in press. The effect of some pesticides on predatory bugs. Entomophaga.Google Scholar
 67. Welsh, M. F., — 1942. Studies of crown rot of apple trees. Can. J. Res. 20: 457–490.Google Scholar
 68. Wertheim, S. J., — 1966. Chemisch dunnen op vruchtbomen. Meded. Proefstn Fruitteelt volle grond 6: 47 pp.Google Scholar
 69. Westwood, M. N., — 1965. A Cyclic Carbonate and Three New Carbamates as Chemical Thinners for Apple. Proc. Am. Soc. hort. Sci. 86: 37–40.Google Scholar
 70. Wildbolz, T., — 1965. On the influence of horticultural practices on apple aphids. Proc. Int. Congr. Ent. 12, London 1964: 589.Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1967

Authors and Affiliations

 • G. S. Roosje
  • 1
 1. 1.Research Station for Fruit Growing in the OpenWilhelminadorpThe Netherlands

Personalised recommendations