Advertisement

Netherlands Journal of Plant Pathology

, Volume 74, Issue 6, pp 234–236 | Cite as

Evidence for the presence of the Ohio strain III of tobacco mosaic virus in tomato in The Netherlands

  • A. Th. B. Rast
Short Communications

Samenvatting

Er zijn aanwijzingen dat Nederlandse TMV-isolaten van tomaat in drie groepen kunnen worden ingedeeld naar de mate van agressiviteit op klonen van verschillende differentiërende waardplanten. De reacties van deze groepen komen overeen met die van de vier in Ohio (U.S.A.) beschreven stammen van het virus. De tweede groep wordt nauw verwant geacht met de hier niet eerder gevonden Ohio-stam III.

Keywords

Plant Pathology Mosaic Virus Tobacco Mosaic Virus Ohio Strain 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

  1. Alexander, L. J., 1962. Strains of TMV on tomato in The Netherlands and in Ohio, U.S.A., Meded. LandbHogesch. Opzoek StnsGent 72: 1020–1030.Google Scholar
  2. McRitchie, J. J. and Alexander, L. J., 1963. Host specific Lycopersicon strains of TMV. Phytopathology 53: 394–398.Google Scholar
  3. Rast, A. Th. B. 1966. Jversl. Inst. plziektenk. Onderz. 1965: 88–89.Google Scholar
  4. Rast, A. Th. B., 1967. Differences in aggressiveness between TMV-isolates from tomato on clones of Lycopersicum peruvianum. Neth. J. Pl. Path. 73: 186–189.Google Scholar

Copyright information

© Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging 1968

Authors and Affiliations

  • A. Th. B. Rast
    • 1
  1. 1.Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek (IPO)Wageningen

Personalised recommendations