Advertisement

Über das Malum coxae senile und über die Plastizität des Knochengewebes

  • R. de Josselin de Jong
Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Schrifttum

  1. 1.
    SieheMurk Jansen, De groote omvang der hersenen, de wijde bekkenring en de hoeveelheid heupaandoeningen in den mensch (Coxa vara, Coxa fracta, Coxa valga, Epiphysiolyse, Malum coxae). Leiden, van Doesburgh 1927. — Idem: The large brain, the wide pelvic girdle and the outstanding number of hip-anomalies in man. Monogr. 1929.Google Scholar

Copyright information

© Verlag von Julius Springer 1930

Authors and Affiliations

  • R. de Josselin de Jong
    • 1
  1. 1.Pathologischen Institutes der Universität UtrechtUtrechtNiederland

Personalised recommendations