Advertisement

Zeitschrift für Jagdwissenschaft

, Volume 18, Issue 2, pp 103–106 | Cite as

Beitrag zur Kenntnis der Parasiten-Fauna der Gemse (Rupicapra rupicapra carpatica Couturier 1938) in den rumänischen Karpaten

 • H. Almasan
 • V. Nesterov
Mitteilungen

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1.
  Almasan, H., 1968: Pentru repopularea masivului Pietrosul — Rodnei cu capre negre. Rev. Vînătorul şi Pescarul Sportiv2, 16–18.Google Scholar
 2. 2.
  Almasan, H., 1970: Stabilirea metodelor de populare cu capră neagră a terenurilor apte. Handschrift ICSPS.Google Scholar
 3. 3.
  Chiriac, El.;Iacob, Tr., 1967: Cu privire, la parazitii caprei negre (Rupicapra rupicapra) din masivul Retezat. Natura, Seria Biol.5, 70–71.Google Scholar
 4. 4.
  Couturier, A. I., Marcel, 1938: Les chamois. Grenoble. B. Arthand Editeur.Google Scholar
 5. 5.
  Delic, S.;Cankovic, M., 1961: Prilog poznavanju parasitofaune divokoze (Rupicapra rupicapra L.) sa producja planine Treskavice. Veterinaria (Jug)10, 483–485.Google Scholar
 6. 6.
  Kotrly, A.;Kotrly, B., 1970: Helmintofauna kamziku z jesenik a Lužickych hor. Práce VULHM39, 59–77.Google Scholar
 7. 7.
  Niculescu, Al.;Lungu, Tr.;Donciu, I.;Purcherea, A.;Milea, C., 1964: Contribuţii la studiul nematofaunei gastrointestinale la ovinele, din RPR. Institutul Agronomic N. Bălcescu. Lucrări ştiinţifice seria vol. VII, 271–288.Google Scholar
 8. 8.
  Olteanu, S. H.;Lungu, V., 1963: Helminţi şi helmitoze la animalele domestice din RPR. I. Helmitofauna la ovine. Lucrări ştiinţifice IPIA vol. XII, 401–407.Google Scholar
 9. 9.
  Boev, N. S.;Sokolova, B. I.;Panln, I. V., 1972/1963: Gelmintá kopâtnôx jivotnáh Kazaxstana. Tom I, II. Akademia Nauk Kazaxskoi SSR Alma-Ata.Google Scholar

Copyright information

© Verlag Paul Parey 1972

Authors and Affiliations

 • H. Almasan
  • 1
 • V. Nesterov
  • 1
 1. 1.Veterinär-Anatomischen Institut der Universität ZürichZürichSchweiz

Personalised recommendations