Unsymmetrical random walk on the plane and in the space with absorbing barriers

 • J. Reimann
Article
 • 22 Downloads

Keywords

Random Walk 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. [1]
  W. H. Mc. Crea-F. J. W. Whipple, Random Paths in Two-and Three Dimensions,Pro ceedings of the Royal Society of Edinburgh,60 (1940), pp. 281–298.Google Scholar
 2. [2]
  J. Egerváry, Matrixfüggvények kanonikus előállításáról és annak néhány alkalmazásáról,MTA III. Oszt. Közleményei,3 (1953), pp. 417–458.Google Scholar
 3. [3]
  J. Egerváry, On hypermatrices whose blocks are commutable in pairs and their application in lattice-dynamics,Acta Sci Math. Szeged,15 (1954), pp. 211–222.Google Scholar
 4. [4]
  E. Egerváry, Über eine Methode zur numerischen Lösung der Poissonchen Differenzengleichung für beliebige Gebiete,Acta Math. Acad. Sci. Hung.,11 (1960), pp 341–361.Google Scholar
 5. [5]
  E. Henze, Zur Theorie der diskreten unsymmetrischen Irrfahre,Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik,41 (1961), pp. 1–9.Google Scholar
 6. [6]
  K. Jordan,Fejezetek a klasszikus valószínűségszámításból (Akadémiai Kiadó, Budapest 1956)Google Scholar
 7. [7]
  M. Loeve,Probability Theorie, Van Nostrand and Comp. Inc. (New York, 1955).Google Scholar
 8. [8]
  J. Reimann, Bolyongási problémák tárgyalása matrixelméleti módszerrel,MTA III. Oszt. Közleményei,10 (1960), pp. 283–318.Google Scholar
 9. [9]
  J. Reimann, Matrixtheoretical treatment of random walk problems,II. Magya Matematikai Kongresszus, Budapest, 1960. Abstracts of lectures II 22–25.Google Scholar
 10. [10]
  J. Reimann, Zweidimensionale Irrfahrt auf einem Gitterpunktsrechteck mit reflektierenden Wänden,Monatsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu berlin,5 (8/9) (1963).Google Scholar
 11. [11]
  P. Rózsa, A matrixelmélet néhány új tételéről és azok alkalmazásairól a differencia-és differenciálegyenletek megoldására. Budapest, 1956.Google Scholar

Copyright information

© Akadémiai Kiadó 1964

Authors and Affiliations

 • J. Reimann
  • 1
 1. 1.Budapest

Personalised recommendations