Advertisement

Over Oenothera Lamarckiana als type van een nieuwe groep van organismen, die der Kernchimären, benevens beschouwingen over de waarde der genenhypothese in de erfelykheids- en evolutieleer. (Über Oenothera Lamarckiana als Typus einer neuen Gruppe von Organismen, derjenigen der Kernchimären, nebst Betrachtungen über den Wert der Genenhypothese in der Vererbungs- und Evolutionslehre)

  • Lotsy J. P. 
Referate
  • 23 Downloads

Copyright information

© Verlag von Gebrüder Borntraeger 1918

Authors and Affiliations

  • Lotsy J. P. 

There are no affiliations available

Personalised recommendations